Non-drivable roads lock level History

Revision as of 11:54, 25 October 2021 by Kamonu (talk | contribs)
Other languages:
English • ‎Nederlands

Locking niveau van niet-berijdbare wegen

Het standaard WT/PB locking niveau is L1, behalve wanneer de segmenten deel uitmaken van een complexe routestructuur. Is dat zo, dan moeten deze gelockt worden op L3.

Een complexe routestructuur verwijst naar de rol die niet-berijdbare wegen spelen in de routering naar bestemmingen: waar het loskoppelen van een WT of een PB kan leiden tot een minder gunstig routeringseindpunt. Sinds de introductie van parkeerplaats suggesties op basis van looptijd, is het belangrijk om PB's aan te sluiten.

Complex-non-drivable-roads.png

Main Page | Index