Difference between revisions of "Pedestrian Boardwalk History

Line 57: Line 57:
|<center> Busbaan </center>
|<center> Busbaan </center>
|<center> [[File:Check-icon.png]] </center>
|<center> [[File:Check-icon.png]] </center>
| <center>'''5'''</center>
| <center>'''4'''</center>
|}
|}
<br />
<br />

Revision as of 12:22, 25 June 2022

Other languages:
English • ‎Nederlands

Pedestrian Boardwalk (zonder bestemmingen)

Pedestrian Boardwalk (PB) is een van de niet-berijdbare wegtypen. Omdat Waze alleen is ontworpen voor gebruik in een auto, zijn dit type paden vaak niet nodig. PB's worden gebruikt voor 'wegen' die met de auto onbereikbaar zijn zoals fietspaden en wandelpaden en die geen mogelijke bestemming hebben.

In de volgende gevallen kunnen of moeten PB's aan de kaart worden toegevoegd:

  • als navigatie en/of als de kaart onduidelijk is zonder.
  • en voor openbaar vervoer.

Bug: Een Pedestrian Boardwalk kan gebruikers van en naar een parkeerplaats leiden, waardoor Waze betere looptijden kan berekenen. Op dit moment gaat dit niet goed. Om dit nu voor elkaar te krijgen moet je gebruik maken van Walking Trails (met bestemmingen).

Pedestrian Boardwalks worden niet in overweging genomen bij de routing, dus tenzij je verbinding maakt met een reeds bestaande (echte) knooppunt/junction node, zal er geen noodzaak of reden zijn om een ​​segment voor een Pedestrian Boardwalks te splitsen. Gebruik Phantom nodes om de verbinding te maken of als een Pedestrian Boardwalks alleen voor visuele redenen gemaakt wordt, kan je ervoor kiezen om helemaal geen verbinding te maken.

Dit wegtype wordt niet gebruikt wanneer er huisnummers toegevoegd moeten worden. Wanneer een niet-berijdbare weg bestemmingen heeft moet het wegtype walking trail gebruikt worden. Voor meer informatie zie de pagina over Niet-berijdbare wegen.


 Freeway 
 Major Highway 
 Minor Highway 
 Ramp 
 Primary Street 
 Street 
 Narrow street 
 Off-road 
 Parking Lot Road 
 Private roads 
 Ferry 
 Walking Trail 
 Pedestrian Boardwalk 
 Railroad 
 Runway/Taxiway 

Attributes:

Straat Plaats Lock
Voetgangers gebied
Check-icon.png
Check-icon.png
1 (3)
Openbaar vervoer (zie hieronder)
Busbaan
Check-icon.png
4


Meer over Pedestrian Boardwalks en andere niet berijdbare wegtypen zie de betreffende pagina: Niet-berijdbare wegen.
Meer over locking, zie de pagina over Locking niveau van niet-berijdbare wegen.

Voetgangers gebied

Geef zoveel mogelijk de Straat en Plaatsnaam aan.

  • Ondanks dat het onmogelijk is geworden om afslagpijlen (TR's) voor PB's in te stellen, is het nog steeds mogelijk om een ​​'Geïsoleerd segment'-foutmelding te krijgen wanneer je opslaat. Deze fout kan worden genegeerd.


Hoe om te gaan met overbodige Pedestrian Boardwalks
Beginnende editors proberen de kaart zo realistisch mogelijk te maken en beginnen vaak met het toevoegen van PB's die lijken te ontbreken.
Er zijn twee mogelijke aanpakken:

  • Ze laten staan kan andere editors aanmoedigen er meer bij te maken.
  • Als u ze verwijdert, kan dit ertoe leiden dat dezelfde PB's steeds opnieuw worden toegevoegd.

De Area Manager of Regio Manager moet beslissen hoe hiermee om te gaan. Houd er rekening mee dat de aanwezigheid van PB's het gebruik van Waze door fietsers en wandelaars kan bevorderen. Dit leidt tot onjuiste gegevens.

Neem contact op met een lokale AM of RM als u een PB ziet die waarschijnlijk verwijderd moet worden en u kunt deze niet zelf wijzigen. Als er minder dan ongeveer zes maanden geleden een onnodige PB is toegevoegd, probeer dan contact op te nemen met de editor die deze heeft toegevoegd. En leg hem/haar uit waarom je vindt dat het segment verwijderd moet worden. Voeg een link naar deze pagina toe.

Als er twijfel bestaat over het gebruik van dit wegtype, vraag het dan aan de gemeenschap, in het forum of op Slack.

Openbaar vervoer

Busbaan.png

Wegen voor openbaar vervoer moeten worden getekend als Pedestrian Boardwalk, tenzij ze kunnen worden gebruikt door taxi's. Op deze foto zijn enkele rijstroken voor het openbaar vervoer getekend als PB en één als reguliere Straat met beperkingen om zo Taxi verkeer mogelijk te maken.

Wanneer een PB gebruikt wordt voor openbaar vervoer locken op L4 en de Hoogte op -5 gezet worden. Als voetgangersgebied is de hoogte gewoon grondniveau

De oude standaard gebruikte Walking Trails voor openbaar vervoer rijstroken. Dit is gewijzigd in Pedestrian Boardwalks voor openbaar vervoer omdat beiden niet-berijdbare wegtypen nu een GPS-fix hebben. Voorkeur voor PB omdat aan openbaar vervoerstroken moeten niet (per ongeluk) bestemmingen gekoppeld kunnen zijn.


Main Page | Index