Ramp History

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Other languages:

Ramp (Op- en afritten)

 Ramp 

Ramp, het wegtype gebruikt voor op- en afritten.

 Freeway 
 Major Highway 
 Minor Highway 
 Ramp 
 Primary Street 
 Street 
 Narrow street 
 Off-road 
 Parking Lot Road 
 Private roads 
 Ferry 
 Walking Trail 
 Pedestrian Boardwalk 
 Railroad 
 Runway/Taxiway 

Attributen:

Straat Plaats Lock
Check-icon.png
optioneel
4 / 5

Wanneer gebruiken

 • Op- en afritten van snelwegen.
 • Op- en afritten van tunnels en bruggen.
 • Wanneer een "Afrit R/L" duidelijker is dan een "R/L aanhouden"


Opritten

Opritten geven een richting aan. Straatnaam: Alleen het eerste nummer van de doelweg. De plaatsnamen, die genoemd worden op de borden, worden toegevoegd aan de straatnaam gescheiden door een '/'.

Voorbeelden:

 • A1 ri Utrecht / Almere / Amersfoort
 • N201 ri Hoofddorp / Den Haag
 • S116 ri Ring A10 / Noord


Afritten

Ramp-afslag-bord.png

De officiële naam en nummer van de afrit: Wanneer de Afrit een nummer heeft moet het nummer aan de straatnaam worden toegevoegd zoals Afrit 9. De plaatsnamen, die op de borden genoemd worden - in principe de 1200m borden - worden toegevoegd aan de straatnaam gescheiden door een '/'. Bij voorkeur alleen de eerste twee plaatsen gebruiken. Wanneer een wit-op-blauwe bestemming genoemd wordt, eventuele zwart-op-wit en wit-op-bruin namen niet gebruiken.

Zie ook de Wegschild pagina.

Stedelijk gebied: (Wanneer borden afwijken van de officiële naam: ri gevolgd door de bestemmingen, zoals aangegeven door de borden.)

 • S118 Noord 100-399
 • S115 ri Boven 't IJ / Buikslotermeer
 • ri Sint Franciscus

Buiten de stad: (Wegnummers worden niet toegevoegd aan de naam van de afrit.)

 • Afrit 9 Hilversum-Noord
 • Afrit Kaatsheuvel


Afrit hoek

FalconAfrit.png

Het plaatje hier rechts geeft de meest ideale manier om een afrit in te tekenen aan. Maak de hoek van afritten met de doorgaande weg minimaal 18° zodat FS 'doorheeft' dat het een afrit is en maximaal 25° graden om zo een vloeiende animatie van het auto symbool te krijgen.


En verder


Ramp-naamgeving.png


Main Page | Index