Street and City names History

Revision as of 15:27, 22 July 2022 by Kamonu (talk | contribs)
Other languages:
English • ‎Nederlands

Straat- en plaatsnamen

Adres1.png
  • Voor de meeste wegtypen moeten zowel de naam Straat als Stad worden opgegeven. Bekijk de wegtypen voor voorbeelden.

Plaatsnamen

Plaatsnamen zijn gelockt en kunnen worden geraadpleegd. De officiële plaatsnamen vind je via Staatsalmanak.

ZoekenOpNaam.png

Het BAG is leidend, voor zowel de straat- als plaatsnaam.

Straat- en plaatsnamen met eventuele accenten invoeren. Bij het zoeken op naam zonder accent worden ook namen met accenten getoond.
Gebruik slechts één plaatsnaam, ook als een plaatselijk dorp of buurt ook onder een andere naam bekend is.

Straatnamen

Alle segmenten moeten een plaatsnaam krijgen en de meeste segmenten krijgen ook een straatnaam. Er zijn uitzonderingen.

  • Als er een plaatsnaam en straatnaam is, is het mogelijk dat er ook een wegnummer is. Dit wegnummer dient voor de Straatnaam geplaatst te worden. Zoals: N200 - S103 - Haarlemmerweg
  • Sommige snelwegsegmenten hebben met opzet geen naam, zodat de instructie naar het daaropvolgende segment is.

En verder:

  • Als straatnaam voor afritten gebruiken we de officiële afrit naam zoals deze getoond wordt op het 1200m bord. Eventueel met RS. Plus afritnummer alleen in het Exit shield. TTS: Afrit # ri officiële afrit naam
  • Als de weg deel uitmaakt van een U-route, moet de U-route-identificatie, zoals U27, worden toegevoegd als alternatieve straatnaam. Gebruik bij een U-route geen plaatsnaam.
  • De Straatnaam van een Express Benzinestation-plaats bevat de Straatnaam zelf plus [<BRAND> EXPRESS].

Uitspraak

Opmerkingen over de uitspraak van straatnamen in de Text to speak navigatie:

  • De straatnaam van het primaire adres wordt gebruikt.
  • Als de officiële straatnaam afwijkt van de correct uitgesproken straatnaam, moet de officiële straatnaam worden gedefinieerd als alternatieve naam.

Routing

Er kan een probleem zijn met het navigeren naar een volledig gedefinieerde bestemming - huisnummer aanwezig of een woning gedefinieerd - wanneer er dichtbij een segment is met een overeenkomende alternatieve straatnaam. Voor een volledige beschrijving en de oplossing van dit probleem zie Routing naar overeenkomende straatnamen.


Zie voor huisnummers en ook hoe de locatie van een adres bepaald wordt, de Huisnummer pagina

Main Page | Index