Translations:Junction Box over Roundabout/3/nl History

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

De Junction Boxes worden over de hele Rotonde getekend. Eventuele by-pass segmenten blijven buiten de Junction Box.
Een Junction Box over een Rotonde (JuBra) wordt o.a. gebruikt om op rotondes de instructies linksaf, rechtdoor, rechtsaf en omkeren te krijgen en RS/TI in te stellen per naderingsrichting.

JuBra-voorbeeld.png