Chyba aplikácie View history

Na tejto stránke sa dozviete ako nahlásiť chybu v mobilnej aplikácii, aby sa správa dostala k vývojárom Waze.

Nasledujúce sa nevzťahuje na chyby mapových podkladov, ktoré je vhodné nahlásiť ako ostatné hlásenia z menu navigácie voľbou Chyba mapy.

Napriek všetkému sa niekedy stane, že aplikácia Waze nefunguje na 100 %. Ak se vyskytne v aplikácii chyba, je možné ju odoslať ďalej vývojárom, ktorí sa ju pokúsia opraviť.

Predanie informácie o chybe pozostáva z dvoch krokov:

 1. Odoslanie informácie o chybe priamo z mobilného zariadenia, na ktorom bola chyba zaznamenaná.
 2. Informovanie komunity prostredníctvom diskusného fóra.

Odoslanie informácie o chybe

 1. Na vašom mobilnom zariadení pomocou servisného kódu aktivujte debug režim:
  • Slačte tlačítko Menu ,
  • Do vyhľadávacieho poľa zadajte kód 2##2 a odošlite.
  • Objaví sa oznámenie Úroveň logov nastavená na DEBUG.
 2. Vypnite a znova zapnite Waze a pokúste sa zreprodukovať chybu/problém.
 3. Ideálne je urobiť snímku obrazovky (screenshot) v momente výskytu chyby/problému.
 4. Potom (hodinku počkať alebo až na druhý deň) prejdite do Nastavení a úplne dole nájdete položku Odoslať logy. Odporúčame využiť WiFi pripojenie.
  Na odoslanie logov je možné v menu kliknúť na ikonu včely
 5. Počkajte na oznámenie Logy boli úspešne odoslané.

Informovanie komunity na diskusnom fóre

Na fórum napísať správu, ktorá bude obsahovať:

 • Prihlasovacie meno (nick) užívateľa,
 • Dátum a čas výskytu chyby/problému,
 • Snímku obrazovky (screenshot) s chybou,
 • Presné číslo verzie aplikácie Waze, kde sa problém vyskytol (nájdete v Nastavenia > O aplikácii > Release ...),
 • Značku a typ mobilného zariadenia,
 • Ak je možné chybu opätovne vyvolať pomocou popísateľných krokov, potom tieto kroky uveďte.

Čo bude nasledovať

 1. Chybu/Problém prevezme člen komunity, ktorý má prístup do neverejnej databázy určenej pre spätnú odozvu - Waze Centercode.
 2. Člen komunity prehľadá databázu.
  • Ak nájde výskyt rovnakej chyby/problému, pridá k záznamu zistené informácie.
  • Ak nebude chyba/problém zaznamenaný, vytvorí nový záznam.
 3. Priebežne bude na fóre informovať o vývoji stavu.

Poznámky

 • DEBUG režim môžete nechať aktívny dlhodobo, ničomu nebude prekážať. Pri opätovnom výskyte chyby/problému môžete znova ihneď jednoducho zaznamenať a odoslať logy.
 • Po aktualizácii mobilnej aplikácie Waze sa aktívny DEBUG režim vypne.
 • Kód 2##2 slúži ako prepínač - zapína a vypína DEBUG režim.
 • Odoslanie logu a zadanie problému do Centercode nezaručuje, že bude okamžite vyriešený. Vývojári z pochopiteľných dôvodov uprednostňujú opravu problémov, ktoré hlási viac užívateľov. Podobne tak aj chyby, ktoré sa vyskytujú najmä na neobvyklých mobilných zariadeniach, nemusia mať prioritu.