Hlásenia History

338px-Iphone5 screenshot 02.reports.jpg

Mobilná aplikácia Waze slúži aj ako jedinečný komunikačný nástroj, pomocou ktorého sa užívatelia navzájom informujú o aktuálnej situácii na cestách.

Pomocou tlačítka Menu hlásení W4-hlaseni.png užívatelia priamo z aplikácie oznamujú rôzne udalosti a prekážky na ceste.

Zobrazenie

Všetky hlásenia sú bezprostredne zaznamenané na ústrednom serveri a bezplatne zobrazované na mape pre všetkých užívateľov aplikácie. Počas jazdy sa užívateľovi po priblížení k ohlásenej udalosti zobrazí vyskakovacie okno s podrobnosťami:

Hliadka.png

Súčasne sa hlásenie zobrazí na webe v Live mape [1]. Zozbierané informácie Waze využíva pri výpočtoch a plánovaní najvýhodnejšej trasy pre navigovaní do cieľovej destinácie.

Zobrazenie hlásenia v aplikácii má obmedzenú dobu platnosti. Ak je to možné, reagujte na hlásenie o udalosti jedným z dvoch zpôsobov:

 • Áno, stále - s palcom hlásenie potvrďte a tým predĺžite jeho platnosť a súčasne podporíte dôveryhodnosť hlásenia, alebo
 • Už nie - použite, ak už hlásenie nie je aktuálne.

Hlásenia

Hlasenia.png

Prehľad hlásení ktoré môžete využívať:

W4-ico-kolona.png Zápcha na ceste (Traffic Jam)
W4-ico-policie.png Policajná hliadka alebo radar (Police)
W4-ico-nehoda.png Nehoda (Accident)
W4-ico-nebezpeci.png Nebezpečie na ceste (Hazard)
W4-ico-cena-paliv.png Ceny paliva (Gas Price)
W4-ico-zprava.png Chat (Map Chat)
W4-ico-chyba-mapy.png Chyba mapy (Map Issue)
W4-ico-misto.png Vytvorenie Miesta (Place)
33px-Gnome-help-browser.png Žiadosť o pomoc (Help)
W4-ico-uzavirka.png Uzávierka ciest (Closure)

Popis jednotlivých hlásení:

Zápcha

Zadaním tohto hlásenia je odoslaná info o veľkosti zápchy (stredná, veľká, nehybná). Na zisťovanie prejazdnosti ciest Waze používa viaceré nástroje.

Hliadka

Informácia o policajnej kontrole alebo meraní rýchlosti radarom, ktorá môže ostatným vodičom ušetriť nepríjemnosti.

Nehoda

Varovnie pred dopravnou nehodou, ktorá môže zpôsobiť zdržanie.

Nebezpečie

Rozlišujteme tieto typy nebezpečných udalostí:

 • Na ceste
  • Predmet na ceste
  • Práca na ceste
  • Výmoľ
  • Odstavené vozidlo
  • Zrazené zviera
 • Na krajnici
  • Odstavené vozidlo
  • Zver
  • Chýbajúca značka
 • Počasie
  • Hmla
  • Krupobitie
  • Záplava
  • Poľadovica

Hláste iba udalosti, ktoré majú vplyv na bezpečnosť premávky!

Ceny paliva

V blízkosti čerpacej stanice môžete aktualizovať ceny palív:

 • benxín 95
 • benzín 98
 • nafta
 • LPG

Chat

Do mapy vloží dočasný text alebo fotku.

Chyba

Tlačítkom Chyba užívateia odosielajú hlásenia chýb (UR, User Request resp. User Report), ktoré sú bezprostredne zobrazené na riešenie editorom mapy. Sú umiestnené do mapy presne na miesto, na ktorom bolo stlačené tlačítko Hlásenie. Môžete odoslať hlásenia chýb podľa druhu:

  • Všeobecná chyba na mape, alebo
  • Oddbočenie nie je povolené, alebo
  • Chybné napojenie ciest, alebo
  • Nesprávna adresa, alebo
  • Nesprávna rýchlosť, alebo
  • Chýba most/nadjazd, alebo
  • Zlé hlasové inštrukcie, alebo
  • Chýbajúci výjazd, alebo
  • Chýbajúca cesta

Obyčajne je potrebné hlásenie bližšie špecifikovať. Po stlačení tlačítka Pridať komentár napíšte dopĺňajúcu správu pre editora. Viec o riešení UR. Následná komunikácia s editorom prebieha pomocou textových správ v okne Správy.

Valcovanie je ďalšou možnosťou opravy chýb v mape. Užívateľ môže valcovaním vyznačiť nové alebo nenakreslené cesty.

Miesto

Fotografia určitého miesta bude dostupná ostatným užívateľom. Viac na Vytvorenie miesta v aplikácii.

Žiadosť o pomoc

Užívatelia Waze takto majú možnosť požiadať o pomoc ostatných wazerov, alebo využiť asystenčnú službu.

Uzávierka

Pomocou ikony Uzávierka W4-ico-uzavirka.png sa ohlasujú aktuálne uzávierky na ceste. Všetky aktuálne uzávierky ohlásené z aplikácie Waze budú viditeľné na mape a môžu byť upravované v editore WME. Aktuálna uzávierka ohlásená aplikáciou nebude mať efekt na zmenu premávky, pokiaľ na rovnakom mieste neohlásia uzávierku viacerí wazeri. Avšak ak nejaký editor vidí takúto uzávierku v editore WME a edituje ju, aktuálna uzávierka bude mať efekt na premávku bezprostredne.

K ohláseniu aktuálnej uzávierky je potrebné uviesť čo najviac podrobností, a to najmä čas začiatku a konca uzávierky, dôvod uzávierky a i. Očakávajte, že editor, predtým než uzávierku schváli na uverejnenie do mapy, bude overovať skutočnosti o uzávierke aj z iných dostupných zdrojov, alebo vás požiada prostredníctvom PM o upresnenie.

Časy trvania uzávierky zadanej z aplikácie:

 • Neznáma: 20 minút
 • Menej ako hodinu: 60 minút
 • Niekoľko hodín: 5 hodín
 • celý deň: 16 hodín
 • Niekoľko dní: 4 dni
 • Viac dní: 10 dní

Umiestnenie ikony hlásenia

Nové hlásenie o udalosti bude umiestnené do mapy na miesto, na ktorom ste sa nachádzal/a vo chvíli stlačenia tlačítka menu Nahlásiť W4-hlaseni.png. Stlačte potrebné tlačítko hlásenia z menu a s dokončením hlásenia môžete počkať do chvíle, kedy to dopravná situácia bude dovoľovať. Po určitej chvíli sa okno hlásenia automaticky minimalizuje na ľavú stranu aplikácie. Pre bezprostrednú minimalizáciu použite tlačítko Odložiť. Keď je to vzhľadom na dopravnú situáciu možné, ťapnite na ikonu minimalizovaného hlásenia a v znovuotvorenom okne doplňte potrebné informácie. Potvrďte tlačítkom Odoslať.

V protismere môžete ohlásiť iba niektoré udalosti:

 • Nehoda
 • Hliadka

Rýchla voľba

Podržaním tlačítka menu hlásení W4-hlaseni.png sa zobrazí rýchla voľba dôležitých hlásení (zápcha, hliadka a nebezpečenstvo). Voľbu vykonáte potiahnutím smerom na príslušnú ikonu hlásenia.

W4-hlaseni-2.png

Prehľad hlásení na trase

W4-hlaseni-pred-vami.png

Počas navigovania môžete v aplikácii zobraziť všetky hlásenia, s ktorými sa môžete stretnúť cestou na vašej trase:

 1. V hornej časti aplikácie počas navigovania stlačte čiernu lištu s navigačnými inštrukciami
 2. Pre zobraenie hlásení vyberte kartu Hlásenia pred vami
 3. Do mapy sa dostanete opätovným stlačením lišty s navigačnými inštrukciami.

Poznámky

Hlásenie o udalosti môžete doplniť textovou informáciou, ktorá pomôže pri jej identifikácii.

Pozri tiež