Pravidlá prideľovania AM na Slovensku View history

Editori, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky, môžu požiadať o pridelenie spravovanej oblasti na Slovensku. Editorovi sa o územie spravovanej oblasti rozšíria možnosti úprav.

Správca oblasti 15x15 km

Editor, ktorý splní nasledujúce podmienky, môže požiadať o správu oblasti maximálne 15 x 15 km kdekoľvek na Slovensku:

 • Minimálny počet úprav na mape WME: 3 000
 • Minimálny počet bodov: 7 000
 • Minimálny počet príspevkov v diskusnom fóre: 20
 • Minimálna doba od registrácie: 3 mesiace
 • Žiadateľ uvedie 3 príklady svojich úprav v WME, ktoré považuje za dobré a v súlade s kritériami.

Žiadosť bude schválená, ak nebudu identifikované závažné chyby.

Správca oblasti 25x25 km

Editor, ktorý splní nasledujúce podmienky, môže požiadať o správu oblasti maximálne 25x25 km kdekoľvek na Slovensku:

 • Minimálny počet úprav na mape WME: 6 000
 • Minimálny počet bodov: 30 000
 • Minimálny počet príspevkov v diskusnom fóre: 20
 • Minimálna doba od registrácie: 6 mesiacov
 • Žiadateľ uvedie 3 príklady svojich úprav v WME, ktoré považuje za dobré a v súlade s kritériami.

Žiadosť bude schválená, ak nebudu identifikované závažné chyby.

Správca väčšej oblasti

Editor, ktorý splní nasledujúce podmienky, môže požiadať o správu väčšej oblasti kdekoľvek na Slovensku:

 • Minimálny počet úprav na mape WME: 20 000
 • Minimálny počet bodov: 100 000
 • Minimálny počet príspevkov v diskusnom fóre: 100
 • Minimálna doba od registrácie: 9 mesiacov
 • Žiadateľ uvedie 3 príklady svojich úprav v WME, ktoré považuje za dobré a v súlade s kritériami.

Žiadosť bude schválená, ak nebudu identifikované závažné chyby. Pri takejto žiadosti sa očakáva vysoká úroveň kvality predchádzajúch úprav v WME.

Kritériá pre hodnotenie práce editora

Pri posudzovaní žiadosti CM/CC kontroluje úpravy vykonané žiadateľom v WME s dôrazom na:

 • bezchybnú kategorizáciu cestných segmentov
 • bezchybné umiestňovanie cestných segmentov voči GPS stopám
 • bezchybné pomenovanie ulíc vrátane alternatívnych názvov, alebo obcí/miest/častí
 • bezchybné nastavenie turn restrictions (či nenecháva za sebou more červených šípiek)
 • bezchybné úpravy soft/rev/uturn anomálií


Local Champs si vyhradzujú možnosť schválenia výnimky.

Žiadosť

 • Žiadosť o pridelenie správy oblasti sa vypňuje online na tomto formulári [1].
 • Na určenie súradníc požadovaného územia oblasti použite jeden z online generátorov koordinátov [2], [3].