Valcovanie View history

Nová cesta, alebo "Valcovanie"
Nová cesta, alebo "Valcovanie"

Novú cestu, ktorá zatiaľ nie je na mape, môžete zaznamenať priamo z aplikácie Waze:

  1. Stlačte tlačítko menu Hlásenia v hlavnom okne aplikácie.
  2. V menu hlásení stlačte tlačítko Chyba .
  3. V otvorenom okne použite voľbu Nová cesta .

Túto funkciu, ktorá je niekde nazývaná valcovanie, použite počas jazdy iba na miestach, kde na mape neexistuje žiadna cesta, alebo tesne pred miestom, kde na mape cesta končí. Waze môže pridať zaznamenaný nový segment k existujúcej ceste ak presnosť GPS nie dostatočná, aby Waze rozpoznalo že ste na novej ceste. Vhodné je ísť krátku chvíľu po existujúcej ceste so spusteným valcovaním, aby bolo plynulé pripojenie novej cesty presne zaznamenané.

Novo vytvorená cesta bude viditeľná na mape až po istom čase.