User:TserBK/Vietnam View history

This page is a work-in-progress draft.


Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Về Waze Tại Việt Nam (đang phát triển)

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh.
This page is also available in English.

Bắt Đầu

Giới Thiệu

Sử Dụng Waze

Bạn có thể sử dụng Waze trên điện thoại thông minh (iOS, Android và Windows Phone) để navigation or even just drive around. Bạn cũng được chỉnh sửa bản đồ để improve user experience.

Chú ý: For Waze to work correctly, your device must have GPS and data (GSM/3G/4G) connectivity.

Bạn có thể xem thông tin cá nhân của bạn trong App, hoặc đăng nhập vào Dashboard.

Chỉnh Sửa Bản Đồ

Một điều feature quan trọng của Waze là người sửa dụng có thể chỉnh sửa bản đồ. Mỗi người cũng được làm biên tập viên bản đồ. Để bắt đầu chỉnh sửa bản đồ, bạn hãy đăng nhập vào Waze Map Editor.

Tuy nhiên, bạn phải biết những thông tin quan trọng trước khi bắt đầu chỉnh sửa bản đồ. Xin vui lòng đọc thâm trang này để tìm hiểu nhiều hơn, đặt biệt là Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Bản Đồ tại Việt Nam.

Điểm và Cấp

Điểm và cấp có 2 loại:

  • Điểm/Cấp của lái xe
  • Điểm/Cấp của chỉnh sửa
Cấp Lái Xe Điều Kiện
Em bé (Waze Baby) Người sử dụng mới
(Waze Grownup) Đã đi 160 km (100 miles)
Chiến Sĩ (Waze Warrior) Hàng đầu 10% trong nước
Hiệp Sĩ (Waze Knight) Hàng đầu 4% trong nước
Hoàng Gia (Waze Royalty) Hàng đầu 1% trong nước
Cấp Chỉnh Sửa Số Lượng Chỉnh Sửa Điều Kiện Tăng Cấp
1 Không Không
2 3,000 Tự động tăng cấp 2
3 25,000 Tự động tăng cấp 3
4 100,000 Requires approval from staff and local champs
5 250,000 Requires approval from staff and local champs
6 500,000 Requires approval from staff and local champs

Thời Gian Cập Nhật của Bản Đồ

Edits made in the online editors do not appear on the Live Map nor client immediately. The Waze servers typically update the client and Live Map every 24 hours, but at times delays could cause this to be multiple days between updates.

Bản đồ của Việt Nam là trên Máy Chủ Thế Giới (World Server). Bạn có thể xem International Tile Updates để biết thông tin mới nhất.

Bạn cũng phải chú ý những loại chỉnh sửa được trigger cập nhật bản đồ.

Tài Nguyên

Trung Tâm Trợ Giúp Waze (Waze Help Center)

Bạn có thể tìm được những thông tin cơ bản về sử dụng Waze App trong Waze Help Center.

Diễn Đàn (Forum)

Cộng đồng Việt Nam có dedicated Country Sub-Forum trên diễn đàn Waze. Bạn có thể kiếm được thông tin useful và giao lưu với thành viên khắc trong sub-forum này.

Xin chú ý: the forum posts are mostly generated from volunteer users/editors. Posting on this forum does not necessarily mean your opinions will reach the Waze Team.

Wiki

Trang này là đặt biệt cho người sử dụng và biên tập viên ở Việt Nam.

Về thông tin chung, bạn có thể xem Trang chủ Wiki Waze (tiếng Anh).

Tài Nguyên Ngoài Bộ

(Warning about using external resources)
(đang phát triển)

Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Bản Đồ

Hướng Dẫn Chung

Usability When it comes to the map, the first and foremost goal of editing is to provide the driver with a map that is easy to follow on a small display, and to produce sensible verbal instructions when (and only when) they are needed.

Simplicity It is not a goal to model the physical roadway lane-by-lane. Doing so often leads to unnecessary complexity--which means a cluttered map, confusing verbal directions, and lots and lots (and lots!) of extra map maintenance.

Retention As a result of people driving over them, road segments retain certain information (e.g., average speed) that is used in route optimization. When a segment is deleted, that information is discarded. Given a choice between deleting a tangle of segments and creating new ones in their place, vs. untangling them and reusing them, it is often better to "recycle".

Waze Map Editor

Interface

(đang phát triển)

Khu Vực Chỉnh Sửa

Editable Areas (đang phát triển)

Permalink

(đang phát triển)

Phím Tắt

Keyboard Shortcuts (đang phát triển)

Thành Phố

(under development: defining cities, recommended practices)

Đường và Vòng Xoay

Roads and Roundabouts (under development: defining roads, types, recommended practices)

Địa Điểm

Places (đang phát triển)

Cameras

(đang phát triển)

Lock Levels

(đang phát triển)

Unlock Requests

(đang phát triển)

Update Requests (UR) & Map Problems (MP)

(đang phát triển)

Recommended Practices (RP)

RP for Naming Roads & Places (refer to subpages)
RP for Navigation Stop Points
RP for Junctions & Roundabouts

Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Wiki Việt Nam

(đang phát triển)

Cộng Đồng Biên Tập Viên Tại Việt Nam

Channels of Communication

Yêu Cầu Mở Khóa

Request for Unlock

Yêu Cầu Tăng Cấp

Request for Level Upgrade

Application for Area Manager

Ban Quản Lý Cộng Đồng

Local Champs (LC)

Quản Lý Nước (CM)

Quản Lý Nước (Country Managers - CM)

Quản Lý Khu Vực (AM)

Quản Lý Khu Vực (Area Managers - AM)

Vietnam Community on Social Media