User:TserBK/Vietnam/Roads and Roundabouts View history

This page is a work-in-progress draft.


Đường và Vòng Xoay (đang phát triển)

Trang này cũng có sẵn bằng tiếng Anh.
This page is also available in English.

Loại của Đường và Vòng Xoay

Thể Loại Loại & Màu Ứng Dụng ở Việt Nam
Major Routes  Freeway  (FW) Đường Cao tốc
 Ramp  ?
 Major Highway  (MH) Quốc lộ (QL)
 Minor Highway  (mH) Tỉnh lộ (TL)
Streets  Primary Street 

Hương lộ (HL), (Đường có HCTĐ>=60km/h?)

 Street  ?
Non-routable  Off-road / Not maintained  ?
 Parking Lot Road  ?
 Private Road  ?
 • • • • Ferry • • • •   ?
Non-drivable Footpath Không sử dụng
Pedestrianised Area Không sử dụng
Stairway Không sử dụng
Railway ?
Runway ?

Đặt Tên cho Đường và Vòng Xoay

Tên của đường hoặc vòng xoay có 3 phần:

 • Đường
 • Thành Phố
 • Nước

(hiện nay Waze chưa có phần "tỉnh" ở Việt Nam)

Đường

Tên của Đường

Dặt tên của đường phải theo quy tác như sau:

 • Đường Cao tốc: dùng tên của chúng??
  • Ví Dụ: Hà Nội - Hải Phòng
 • Các *Quốc lộ (QL), Tỉnh lộ (TL), Hương lộ (HL): code(space)số
  • Ví dụ: QL 1, TL 44, HL 5
 • Đường Bình Thường: dùng tên của chúng (không cần viết "Đường").

Tên của Vòng Xoay

Không đặt tên cho vòng xoay. Chọn "None" (không).

Thành Phố

(đang phát triển)

For more information on the concept of "City", read this page.

Không đạt tên "City" (thành phố) cho Đường cao tốc, QL, TL.

Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương

Các thành phố trực thuộc Trung ương, ta có thể đặt tên thành phố trùng với tên của chúng. Ngoại trừ Thành phố Hồ Chí Minh, ta nên chọn là "TP Hồ Chí Minh".

 • Hà Nội
 • TP Hồ Chí Minh
 • Hải Phòng
 • Cần Thơ
 • Đà Nẵng

Thành Phố Trực Thuộc Tỉnh / Huyện

 • Các thành phố không trùng tên với tên của Tỉnh, ta có thể đặt tên thành phố trùng với tên của chúng.
  • Ví dụ: Vinh (Thành phố Vinh của Tỉnh Nghệ An)
 • Các thành phố trùng tên với tên của tỉnh, ta thêm từ khóa TP vào tên thành phố.
  • Ví dụ: TP Bắc Giang (Thành phố Bắc Giang của Tỉnh Bắc Giang)
 • Một số trường hợp đặc biệt khi tên Huyện của nhiều Tỉnh trùng nhau thì ta thêm tên Tỉnh vào phía sau của tên Huyện.
  • Ví dụ:
   • Châu Thành, Trà Vinh (Huyện Châu Thành của Tỉnh Trà Vinh)
   • Châu Thành, An Giang (Huyện Châu Thành của Tỉnh An Giang)
   • Châu Thành, Kiên Giang (Huyện Châu Thành của Tỉnh Kiên Giang)

Nước

Mục này phải chọn "Vietnam".

Phương Hướng

(đang phát triển)

Giới Hạn Tốc Độ

(đang phát triển)

Elevation

(đang phát triển)

Cấp Khóa

(đang phát triển)

Thực Hành Chỉnh Sửa

Vẽ Đường Mới

(đang phát triển)

Sửa Đường Hiện Tại

(đang phát triển)

Phân Ra Đường

(đang phát triển)

Turn Instructions

(đang phát triển)

(Ngã? Giao Lộ?)

(đang phát triển)