Případové studie

Od roku 2008 se Waze vyvinulo z dopravní aplikace až k ucelenému řešení dopravy a mobilních inovací. Díky propojení informací od více než 90 milionů aktivních řidičů, komunity kolem Editoru Map a partnerským programům může Waze i nadále sdílet bezprecedentní znalosti v dopravě a jízdě řidičů a vylepšit tak městskou mobilitu po celém světě.

Program byl zahájen v říjnu 2014 s deseti partnerskými městy a nyní má celosvětově již více než 500 partnerů - měst, oblastních i státních agentur, neziskových organizací a pohotovostních složek. Na rozdíl od jiných programů „chytrých měst“ dosáhl od svého začátku program Waze Connected Citizens měřitelných dopadů.