Waze for Cities

Vaše město, naše data: změňme dopravu k nepoznání

Waze spolupracuje s přibližně 3000 partnery po celém světě, aby pomohla snížit intenzitu dopravy, umožnila přijímat lepší rozhodnutí ohledně infrastruktury a přispěla k větší bezpečnosti provozu. Objevte programy Waze for Cities pro:

Chcete být partnerem nebo jím už jste?

Waze a sdílení dat

Naše obousměrná výměna dat otevírá cestu k přímé komunikaci mezi městy a řidiči. Zatímco města dostávají v reálném čase informace pro vlastní potřebu, které se týkají mimořádných událostí a zpomalení v dopravě, řidiči mají k dispozici předběžná oznámení ohledně stavebních prací, nehod a uzavírek silnic. Stáhnout leták

Waze a reakce na krizové situace v reálném čase

Hurikán, celosvětová pandemie nebo zhroucení mostu? Neočekávané události mohou ovlivnit životy mnoha lidí. Naštěstí jsme tady my. Upozorňujeme řidiče na problémy a pomáháme jim vyhnout se uzavírkám nebo se dostat z evakuačních zón do bezpečí.

Obrázek předjíždění z nadhledu.

Waze a účastníci programu Global Event Partner

Využívejte nástroje našeho programu pro řízení provozu. Díky nim lze na Živé mapě sledovat dopravu a získávat informace o uzavírkách v reálném čase. Nástroje také uplatníte při vytváření stránek s vlastními událostmi. Navíc můžete komunikovat přímo s uživateli a navrhnout jim nejlepší trasu do místa konání aktuální události.

Jak jsme toho dosáhli

Projděte si naše případové studie. Dozvíte se v nich, jak jsme ve spolupráci s městy po celém světě pomohli zkvalitnit osobní přepravu a zmírnit intenzitu provozu.

Případové studie – snímek mostu

Časté dotazy

Časté dotazy

Kolik stojí partnerství s Waze?

Věříme, že nejlepší dopravní řešení jsou založena na spolupráci, takže si za naše partnerské programy nic neúčtujeme.

Jaké zdroje mají partneři k dispozici?

Partneři mají přístup k jedinečným nástrojům, pomocí nichž mohou zadávat uzavírky silnic, zobrazovat význačné dopravní události a mimořádné situace či analyzovat mobilitu pro potřeby sledování dopravy a plánování dopravní politiky. Kromě toho se mohou připojit k vyhrazenému online fóru, které slouží k vzájemnému předávání zkušeností a k diskuzi o strategických i provozních záležitostech.

Co je hlavním cílem partnerství v programu Waze for Cities?

Hlavním cílem Waze je být vaším partnerem v dopravě. To mimo jiné znamená, že údaje o mimořádných událostech hlášených v aplikaci Waze předáváme příslušným úřadům, které pak mohou adekvátně reagovat – ať už jde o řetězovou srážku několika aut, nebo o výmoly na silnici. Partneři z řad veřejných služeb nám zase posílají data, díky nimž můžeme řidičům s aplikací Waze dávat ty nejlepší a nejaktuálnější informace o provozu, které jsou v dané lokalitě dostupné. A samozřejmě jde také o spolujízdu, která přispívá ke zmírnění intenzity dopravy, větší udržitelnosti provozu a zlepšení dopravní obslužnosti ve městech.