CUAP Sant Fèlix

473 Carretera de Barcelona, Sabadell, Cataluña/Catalunya