جایگاه سوخت بوستان زیتون

Mashahir Blvd - بلوار مشاهیر, قشم, Iran