בת ימון, קניון

33 הרב יצחק ניסנבוים, בת ים, Israel