מרכז בריאות הנפש "אברבנאל"

15 קרן קיימת לישראל, בת ים, Israel