קש"ב - קריית שֶׁרוּת בַּל"ל

3 אבא הלל סילבר, לוד, Israel