Kawasaki Leisure Bikes

Acropolis Dr, Quezon City, Metro Manila, Philippines