IKEA

2149 Fenton Pkwy, San Diego, California, United States