Texas Roadhouse

103 Fletcher Pkwy, El Cajon, United States