Mount Sinai Medical Center

4300 Alton Rd, Miami Beach, Florida, United States