Walmart

100 E Stumer Rd, Rapid City, United States