Houston Zoo

6200 Hermann Park Dr, Houston, Texas, United States