המרכז הרפואי שערי צדק

12 שמואל בייט, ירושלים, Israel
People also search for