قم.۷۵ متری عمار یاسر. بلوار تعاون

ایران

Moderators: Unholy, adriansinger, SabiRabi, BehnamNHappy

قم.۷۵ متری عمار یاسر. بلوار تعاون

Postby persepolice » Sat May 04, 2019 11:42 am

بلوار تعاون یک بلوار ۵۵ متری است و باید بصورت دو لاین مجذا با جدا کننده رسم شود و در فاصله دو متری به بلوار محتشم کاشانی یک دو بر گردان وجود دارد
persepolice
 
Posts: 11
Joined: Thu Apr 25, 2019 12:49 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Return to Iran

Who is online

Users browsing this forum: No registered users