Onko yksityistie yksityistie?

[ img ]

Moderators: Unholy, Karstunen, ranttine

Re: Onko yksityistie yksityistie?

Postby FinToy » Sun Aug 06, 2017 8:28 am

Omien kokemusten mukaan maksuvelvollisuus on yleensä kohtuullisen selkeästi merkitty, esim. Kuikunläänintie Vihdin ja Espoon rajalla. Moottoriajoneuvolla ajo kielletty, lisäkilvessä teksti tyyliin "ei koske tien osakkaita". Pakkohan se oli silti tuolla käydä ja kun pienen metsälenkin jälkeen palasin autolle -- maksulappu oli ikkunassa.
Hyvä jumala, anna minulle lisää kärsivällisyyttä nyt HETI! :cry:
[ img ][ img ][ img ][ img ]

CM Finland, LC, Waze app Betatester

Oletko jo käynyt Waze Finlandin Slackissa?
FinToy
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 828
Joined: Fri Mar 11, 2016 11:24 am
Location: iNterNet
Has thanked: 293 times
Been thanked: 244 times

Re: Onko yksityistie yksityistie?

Postby kumiankka » Thu Aug 03, 2017 9:43 pm

Yksityistietä ei voi vaihtaa streetistä private roadiksi tai päinvastoin ilman hyvää paikallistuntemusta ja tietoa saako tietä käyttää muut kuin osakkaat. Jossain tapauksissa voi tulla kyseeseen jopa toll road -attribuutti. Laki yksityisistä teistä (15.6.1962/358) on 55 vuotta vanha, pitkä ja monimutkainen. Sen perusteella osakkailla on mahdollisuus kieltää tai sallia liikenne hevoskärryistä alkaen ja vaatia tai olla vaatimatta maksua tien käytöstä.

Esim.
26 § (15.12.2000/1079)

Sen, joka 80 §:n mukaisesti tai muulla perusteella tilapäisesti käyttää tietä, on suoritettava siitä korvauksena käyttömaksu. Maksusta ja sen suoritustavasta osapuolet voivat sopia. Jollei asiasta sovita, on maksu määrättävä sen mukaan kuin katsotaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vastaavanlaisesta tien käytöstä osakkaalle määrättävä tiemaksu ja tien käyttämisestä ehkä johtuva erityinen kunnossapitokustannusten lisääntyminen.


80 § (28.2.2003/185)

Tien käyttämiseen tarvitaan tieosakkaiden taikka tiekunnan lupa, jos tietä käytetään:

1) muun kuin tieosakkaan järjestämään toimintaan, joka selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia; tai

2) muun kuin tieosakkaan hyväksi tapahtuviin tilapäisiin kuljetuksiin, työhevosella tapahtuvia maa- ja metsätalouden kuljetuksia lukuun ottamatta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luvan tilapäiseen tien käyttämiseen voi antaa tieosakas taikka, jos osakkaat muodostavat tiekunnan, toimitsijamies tai hoitokunta. Tieosakkaat tai tiekunnan kokous antavat luvan säännölliseen toimintaan. Tien käyttämisestä voidaan periä 26 §:n mukainen käyttömaksu kuljetuksen tai toiminnan järjestäjältä.

Tieosakkaat taikka tiekunta voivat yleisesti kieltää kaikilla tai joillakin moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön tai työkoneiden kuljettamisen niiltä, joilla ei ole oikeutta tiehen. Tässä momentissa tarkoitettu kielto ei ole esteenä tieosakkaan kiinteistölle kulkemiseen luvallisissa asioissa eikä estä tieosakasta taikka, jos osakkaat muodostavat tiekunnan, toimitsijamiestä tai hoitokuntaa antamasta edellä tarkoitettua lupaa tien tilapäiseen käyttämiseen, jos siihen on painavia syitä. Valtion tai kunnan avustamien teiden osalta on kuitenkin voimassa, mitä 96 §:ssä säädetään.

Jos joku, jolla ei ole oikeutta tiehen, 1 tai 3 momentin vastaisesti käyttää tietä, hän on velvollinen vaadittaessa suorittamaan tien käytöstä 26 §:n mukaisen käyttömaksun sekä, jos tie on vaurioitunut, korvaamaan vahingon.

Jos tietä on käytetty 1 tai 3 momentin vastaisesti ja siitä vaaditaan rangaistusta, on myös korvausta koskevat vaatimukset tehtävä yleisessä tuomioistuimessa.


96 § (28.2.2003/185)

Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Sama on voimassa tiestä, jonka kunnossapidosta kunta vastaa kustannuksellaan. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden lupa samoin kuin tien käyttämiseen sellaiseen toimintaan, joka selvästi lisää kunnossapitokustannuksia 80 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Jos muusta kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvasta liikenteestä aiheutuu huomattavaa haittaa kiinteistön tai rekisteriyksikön omistajalle, voidaan kunnan suostumuksella muiden kuin tieosakkaiden tienkäyttö kieltää tai sitä rajoittaa.

Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien parantamisessa tai uuden tien rakentamisessa taikka tie on tehty kokonaan tai osaksi kunnan varoilla, on kymmenen vuoden ajan viimeisen avustuserän nostamisesta tai kunnan tekemän tietyön päättymisestä lukien noudatettava, mitä 1 momentissa säädetään tien käyttämisestä muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan toimintaan tai liikenteeseen.


100 §

Tien käyttöä rajoittava kielto on annettava tiedoksi tien varrelle asetetussa selvästi näkyvässä kieltotaulussa tai ilmoittamalla kielto todisteellisesti sille, jota vastaan se halutaan saattaa voimaan.
kumiankka a.k.a. the rubber duck. Quack quack!

[ img ][ img ][ img ][ img ][ img ]
kumiankka
 
Posts: 800
Joined: Fri Jun 16, 2017 1:03 pm
Location: Finland
Has thanked: 147 times
Been thanked: 341 times

Re: Onko yksityistie yksityistie?

Postby kumiankka » Sat Aug 05, 2017 2:35 pm

Pitäisi jaksaa lukea koko laki läpi, mutta kun en millään jaksaisi :) Tuo 100 § näyttää vaativan kyltin tien varteen jos sen käyttöä on rajoitettu, mutta täytyykö käyttömaksustakin ilmoittaa samalla tavalla? Eli jos yksityistien alussa ei ole kieltoja tai hinnastoa, niin voiko sinne ajaa tarvitsematta pelätä jälkivaatimuksia?
kumiankka a.k.a. the rubber duck. Quack quack!

[ img ][ img ][ img ][ img ][ img ]
kumiankka
 
Posts: 800
Joined: Fri Jun 16, 2017 1:03 pm
Location: Finland
Has thanked: 147 times
Been thanked: 341 times

Re: Onko yksityistie yksityistie?

Postby proffa71 » Sat Aug 05, 2017 8:18 am

Yksityistien määritelmä on aina ollut vaikea asia, yhdessä tiekunnassa mukana olleena tähän törmäsi joskus. Ihmisillä on usein tapana ottaa lakitekstistä ainoastaan ne osat jotka ovat heille edullisia ja unohtaa muut. Luultavasti tästä johtuen usein kuulee väitettävän että yksityistiellä ei saa koskaan ajaa jollei ole todistettavasti asiaa jollekin tienvarren kiinteistölle kuten 26§ ja 80§ pykälissä sanotaan.

Se vaan että tuo 96§ kyllä antaa luvan tien vapaaseen satunnaiseen käyttöön jos tiekunta on saanut kunnalta avustusta tai kunnossapitoapua ja luulisin että suurin osa Suomen tiekunnista kyllä niitä avustuksia hakee. Tuo oli mulle uutta että on voimassa peräti 10v viimeisestä avustuksesta. Satunnainen kulkija vaan ei voi koskaan tietää miten on asia eli noitten käyttöä on vähän pakko välttää...

Tosin jos yksityistieksi merkitty tie on ainoa mahdollinen reitti esim. kunnan rantasaunalle niin siinä tapauksessa tietää että käytön on pakko sallittua :)
Oletko jo käynyt Waze Finlandin Slackissa, rennompaa jutustelua ja muihin editoreihin tutustumista: https://join.slack.com/t/wazefinland/shared_invite/zt-44ggtiif-zB_Lvcu6ZukQ2BLEhV1hVA

[ img ] [ img ][ img ] [ img ] [ img ]
Country Manager, Localization Coordinator & Local Champ: Finland
Beta WME & Android
proffa71
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 353
Joined: Sun Oct 12, 2014 5:04 pm
Has thanked: 359 times
Been thanked: 138 times

Re: Onko yksityistie yksityistie?

Postby proffa71 » Sat Aug 05, 2017 4:09 pm

Eipä tuohon varmaan ole olemassa mitään selkeää vastausta. Pelkkä yksityistiekyltti ei kerro oikeastaan mitään mutta usein nähtävät lisäkyltit tyyliin Ajo tonteille sallittu ja Vain luvan saaneille auttavat usein asiaa, sanoisin että tuo jälkimmäinen kielii maksuvelvollisuudesta. Kerran olen nähnyt kyltin jossa mainittiin erikseen maksuvelvollisuudesta ja kun miettii kuinka paljon olen tuolla pienempiä teitä vuosien varrella kolunnut niin todella harvinaista se on. Se olisi kyllä hauska tietää että onko ko. maksuvelvollisuudesta pakko ilmoittaa etukäteen. Jos on niin se selventäisi asiaa todella paljon.
Oletko jo käynyt Waze Finlandin Slackissa, rennompaa jutustelua ja muihin editoreihin tutustumista: https://join.slack.com/t/wazefinland/shared_invite/zt-44ggtiif-zB_Lvcu6ZukQ2BLEhV1hVA

[ img ] [ img ][ img ] [ img ] [ img ]
Country Manager, Localization Coordinator & Local Champ: Finland
Beta WME & Android
proffa71
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 353
Joined: Sun Oct 12, 2014 5:04 pm
Has thanked: 359 times
Been thanked: 138 times

Re: Onko yksityistie yksityistie?

Postby proffa71 » Sun Aug 06, 2017 11:38 am

Mä jotenkin luulen että mainituissa kunnissa on vähän erilaista väkeä koska täälläpäin en ole koskaan kuullut että ketään olisi maksulappua saanut :roll:
Oletko jo käynyt Waze Finlandin Slackissa, rennompaa jutustelua ja muihin editoreihin tutustumista: https://join.slack.com/t/wazefinland/shared_invite/zt-44ggtiif-zB_Lvcu6ZukQ2BLEhV1hVA

[ img ] [ img ][ img ] [ img ] [ img ]
Country Manager, Localization Coordinator & Local Champ: Finland
Beta WME & Android
proffa71
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 353
Joined: Sun Oct 12, 2014 5:04 pm
Has thanked: 359 times
Been thanked: 138 times

Re: Onko yksityistie yksityistie?

Postby ranttine » Thu Aug 03, 2017 3:00 pm

No, tuo on Fonectan kartassa normipaksuista valkoista = street.

Jos ei ole läpiajokieltoja ja ei mene jonkun pihasta läpi, niin en laittaisi privateroadilla. Ko tietyyppihän tekee reitittimelle tien niin tahmeaksi, että läpi ei enää reittiä synny.

"Yksityistie" meillä yleensä meinaa, että alueen kiinteistöt vastaavat tien ylläpidosta. Ei vaikuta siihen, saako kuka tahansa tietä ajaa.

Otan lukot pois. Ei näin pieniä teitä ole syytä lukita.
[ img ][ img ][ img ]
Country Manager: Finland
Waze App and Routing Beta
ranttine
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 1902
Joined: Thu Jun 06, 2013 5:17 pm
Location: Espoo / Finland
Has thanked: 1348 times
Been thanked: 673 times

Onko yksityistie yksityistie?

Postby speedking1x » Thu Aug 03, 2017 2:50 pm

Pahoittelen mahdollisesti hämäävästä otsikosta. Mäntyharjulla sijaitseva Kinnintie on pieni hiekkatie, jonka molemmissa päissä on selkeät "Yksityistie"-kyltit. Ei kuitenkaan ole puomeilla suljettu, joten on julkisen liikenteen käytössä. Kylteistä johtuen vaihdoin tien tyypiksi yksityistien. Pian tämän jälkeen sain venäläiseltä käyttäjältä viestin, jossa kysyi miksi olin vaihtanut tien yksityistieksi. Kyseinen käyttäjä oli vielä laittanut tielle 4-tason lukituksen.

Meniköhän tämä ihan oikein? Ymmärrän, jos että olen mahdollisesti tehnyt virheen vaihtaessani tietyypin, mutta voiko teitä mielivaltaisesti lukita, jos muokkaus ei ole omaan mieleen?

Niin, ja vastaavanlaiset yksityistiet. Onko ne tyypiltään katuja vai yksityisteitä?
speedking1x
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 12
Joined: Tue Jul 08, 2014 7:04 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times

Re: Onko yksityistie yksityistie?

Postby speedking1x » Thu Aug 03, 2017 7:24 pm

Kiitos selvennyksestä. Tämä oli minulle vähän epäselvä, kun on kuitenkin jonkun tienhoitokunnan hoitama yksityistie, mutta kuitenkin avoimessa käytössä. Vieressä on parempiakin teitä, joten tavallisesti Waze kai ajattaa toisia teitä pitkin, eikä edes ohjaa kyseiselle tielle.
speedking1x
Area Manager
Area Manager
 
Posts: 12
Joined: Tue Jul 08, 2014 7:04 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times


Return to Finland [suomi]

Who is online

Users browsing this forum: No registered users