מבנה הקהילה וניהול הקהילה בישראל

חוקי הפורום, כללי כתיבה בפורום, ופוסטים הכרחיים לקריאה

מבנה הקהילה וניהול הקהילה בישראל

Postby yaacobyy » Thu Dec 17, 2015 9:53 pm

ברוכים הבאים,
להלן מובא תאור המבנה הניהולי של הקהילה בישראל כפי שעודכן לאחרונה על ידי מובילי הקהילה, בהתבסס על עקרונות ניהול הקהילה הנהוגים בשאר קהילות WAZE ברחבי העולם. המבנה נותן לקהילה ומוביליה כלים אשר עוזרים לייעל ולשפר את פעילותה המקצועית והחברתית, שיתוף המידע בתוכה והכשרת המנהלים השונים.

הדרגים בקהילה:

1. מנהל אזורי
 • משתמש ברמה 2 אשר יש לו לפחות 3 חודשי וותק בעריכות מקומיות במפה, פעילות רציפה בפורום, טיפול בבקשות עידכון, עדכוני מקומות, ידע מינימאלי של העורך (הקלטת והוספת דרכים, טיפול במספרי בתים, מקומות, כיכרות), הקליינט והשרת, יוכל לבקש להיות מנהל אזורי.
 • תפקידו - לדאוג לשטח הניהול שלו באופן מלא, לטפל בבקשות העידכון השונות, לדאוג שהאזור שלו ישאר נקי, לעבור באופן יזום על אזורו ולפתור בעיות. מחובתו של מנהל אזור להתעדכן דרך הפורום בחידושים השונים ולהיות פעיל בו באופן רציף הן לצורך מתן פתרונות למשתמשים אחרים, הן לצורך קבלת ייעוץ והן לצורך מתן התייחסות מושכלת לנושאים העולים בפורום.
 • מנהל אזורי יכול להיות ברמות 2-4. נדרש לפחות חודש אחד כמנהל אזור ברמה 2 כדי לעלות לרמה 3.
 • מנהל אזורי יוכל לקבל הרשאת עריכה ארצית לאחר 6 חודשים לפחות מאז קיבל רמה 3 או מאז מונה למנהל אזור, המאוחר ביניהם. הרשאה כזו תאפשר למנהל לבצע עריכות בכל מקום בארץ, אך אין זה מוריד ממנו את האחריות לטיפול באזור הניהול שלו.
 • במידה והמנהל האזורי לא יכול/מגיב תוך פרק זמן קצר לבקשת העדכון (ורק במידה והבעיה קריטית לניווט) המנהל בעל הרשאה ארצית שאינו מנהל האזור הזה יטפל בבקשה בעצמו.
 • 6 חודשים לאחר קבלת הרשאה ארצית יוכל מנהל אזור לקבל רמה 4.
 • מנהל אזור יוכל לבקש אזור ניהול חדש או מורחב לאחר שעברו לפחות 6 חודשים מאז קבלת אזור הניהול האחרון.
 • מידי מספר חודשים יערך ניפוי של מנהלי אזורים לא פעילים (אי טיפול בבעיות באזור הניהול או חוסר פעילות רציפה בפורום), והם יוכלו להגיש את מועמדותם בשנית. הזמן לקידום הבא במקרה כזה ייקבע על פי שיקול דעת של המובילים בתלות בוותק שנצבר לפני הניפוי, בסיבת הניפוי, וכמה זמן עבר מאז הניפוי.
 • במדריך למנהלי אזור יש הדרכה נוספת.
 • רשימת מנהלי אזור.

2. מנהל ארצי
 • מנהל אזורי בעל הרשאה ארצית אשר יש לו לפחות 6 חודשי וותק לאחר קבלת רמה 4, יוכל להתמנות למנהל ארצי על פי שיקול דעתם של מובילי הקהילה. בין שאר השיקולים ייכנס גם השיקול האם בכלל יש צורך במנהל ארצי נוסף. מנהל שמתמנה למנהל ארצי יועלה לרמה 5.
 • המנהל הארצי מפקח על כל המנהלים האזוריים, תומך, מדריך, מלמד ומסייע להם בעת הצורך.
 • מנהל ארצי יוכל לתפקד בנוסף כמנהל אזורי או מנהל אזורי עם הרשאה ארצית, ואז חלות עליו כל הגדרות התפקיד ותחומי האחריות המוטלים עליהם.
 • מנהל ארצי יטפל ככל האפשר באזורים בארץ שבהם לא מוגדר מנהל אזור.
 • מנהל ארצי יהיה פעיל בפורום וינסה לתת מענה לבעיות העולות בו שלא נענות או לא נפתרות ע"י משתמשים ומנהלים אחרים.
 • על המנהל הארצי להיות מומחה בתחומים: התנהגות העורך, הקליינט, השרת, מערכת החיפוש, באגים, פיצ'רים, מצלמות מהירות, מקומות, מספרי בתים, הבנה של סטטיסטיקות מהירות, עומסים, דיווחים, הכרות עם התכנים העיקריים המופיעים בוויקי ועוד.
 • במידה והמנהל הארצי לא מצליח לסייע בכל סוגיה שהיא, הוא יפנה את הנושא למובילי הקהילה.

3. מוביל קהילה
 • מוביל קהילה יתמנה מתוך המנהלים הארציים על ידי מובילי הקהילה על פי שיקול דעתם, ויועלה במקביל לרמה 6.
 • תפקידו לייצג את הקהילה, דרגי הניהול שמתחתיו ובקשות משתמשים מהקהילה מול החברה, וכן את עמדות החברה ותפיסתה אל מול קהילת המשתמשים ודרגי ניהול הקהילה השונים.
 • מובילי הקהילה יגיעו למפגשים תקופתיים בנושאים מקצועיים או פגישות סטאטוס עם נציגי החברה.
 • מובילי הקהילה יהיו גורם פעיל בפורומים ומעורים בכל ענייני הקהילה.
 • מובילי הקהילה יהיו הגורם המאשר של כל דרג בקהילה (בקשות של מנהלי אזורים חדשים, הרשאה ארצית, ומנהלים ארציים).
 • מוביל קהילה יוכל לתפקד גם כמנהל ארצי וגם כמנהל אזור ואז חלים עליו כל ההגדרות תפקיד ותחומי האחריות המוטלים עליהם.

4. מנהל ארצי בדימוס
מובילי הקהילה/מנהלים ארציים בעלי וותק מעל חצי שנה מאז העליה לדרג מנהל ארצי, אשר הפסיקו להיות פעילים, יעברו לדרג זה. מנהל ארצי בדימוס יוכל לחזור ולבקש להתמנות למנהל ארצי אם ירצה בכך. מנהל ארצי בדימוס אשר רמתו ירדה בהמשך מתחת לרמה 5 לא יהיה זכאי יותר למעמד זה.

5. תפקידי ניהול נוספים
ייתכן ובעתיד על פי שיקול דעתם של מובילי הקהילה ייפתחו תפקידי ניהול נוספים שיאפשרו קידום לרמה 5 כפי שקיים בעולם כגון: מנטור, מומחה, וויקי מסטר, וכו'.

6. הורדת רמת עריכה
רמת עורך תרד בשני המקרים הבאים:
 • אם עלה ברמת העריכה לפני פחות מחצי שנה, ולא ניהל את אזור הניהול שלו בצורה רציפה וטובה כמצופה ממנהל אזור, או שלא היה פעיל* בתקופה זו כמצופה מרמתו החדשה.
 • אם ביצע עריכות בניגוד לכללים לאורך זמן או שגרם לנזק גדול למפה.
* הפעילות נמדדת בתחומים הבאים: עריכות, השתתפות בפורום, כתיבה בוויקי, מענה לבקשות עדכון וטיפול במקומות. ככל שהרמה גבוהה יותר, מצופה מהמנהל שיקדיש זמן רב יותר לפעילות.

הערה לעניין בקשות לקידום בתפקיד: למעט הקידום למנהל אזור או הרחבת אזור הניהול, כל קידום אחר אינו מצריך בקשה אלא ייעשה על פי שיקול דעתם של מובילי הקהילה בלבד תוך בדיקת הקריטריונים שנזכרו לעיל, וכן בדיקת הצורך והתאמת המועמדים הפוטנציאלים לקידום לתפקיד הרלוונטי.

חיפוש רשימת מנהלים לפי תפקיד
ניתן לקבל רשימה של מנהלים על ידי חיפוש משתמשים בפורום עם סינון לפי קבוצה. הקבוצות למנהלים בישראל הן:
*Israel Area Managers - מנהלי אזור
*Israel Country Managers - מנהלים ארציים
*Israel Waze Leaders - מובילי הקהילה

שיהיה לנו בהצלחה!

מובילי הקהילה
yaacobyy
Waze Global Champs
Waze Global Champs
 
Posts: 7006
Joined: Fri Mar 30, 2012 12:00 pm
Location: קריית מוצקין, ישראל
Has thanked: 591 times
Been thanked: 1813 times

Return to ברוכים הבאים לפורום ישראל

Who is online

Users browsing this forum: No registered users