Page 33 of 34

Re: חידות לשעות הפנאי

PostPosted: Fri Jul 31, 2020 11:24 am
by yaacobyy
חי'דת השבוע
כאשר מסתכלים בפורום רואים לעיתים שהקווים בתוך העיגול מתגלגלים כלפי מעלה (למשל בנושא "מקורות GIS" בפורום מקורות מידע). מה זה אומר בדיוק?

Re: חידות לשעות הפנאי

PostPosted: Fri Aug 07, 2020 12:08 pm
by yaacobyy
yaacobyy wrote:חי'דת השבוע
כאשר מסתכלים בפורום רואים לעיתים שהקווים בתוך העיגול מתגלגלים כלפי מעלה (למשל בנושא "מקורות GIS" בפורום מקורות מידע). מה זה אומר בדיוק?

פתרון: יש 25 ומעלה הודעות בשרשור.
פותר יחיד: motimarkus

Re: חידות לשעות הפנאי

PostPosted: Fri Aug 07, 2020 12:09 pm
by yaacobyy
חידת השבוע
אומרים בצה"ל שכל דבר מתחלק ל- 3 חלקים. תנסו לגלות כמה שיותר דברים בווייז שמתחלקים ל- 3 חלקים.
יזכה מי שיגלה הכי הרבה שלשות (עד צהרי יום שישי 14/8/20).

Re: חידות לשעות הפנאי

PostPosted: Fri Aug 14, 2020 10:21 am
by yaacobyy
יש הארכה בעוד שבוע מאחר ואף אחד לא פתר.

Re: חידות לשעות הפנאי

PostPosted: Fri Aug 21, 2020 11:41 am
by yaacobyy
yaacobyy wrote:חידת השבוע
אומרים בצה"ל שכל דבר מתחלק ל- 3 חלקים. תנסו לגלות כמה שיותר דברים בווייז שמתחלקים ל- 3 חלקים.
יזכה מי שיגלה הכי הרבה שלשות.

פתרון: יש לפחות 20 שלשות: 3 שרתים של שרת הניווט ושל עורך המפה (IL,NA,ROW), כיוונים של סגמנט והגדרת הגבלות על סגמנט דו סטרי: (A>B, B>A, דו כיווני), העדפת סגמנט (מועדף, פחות מועדף, נייטרלי), סוגי רחוב (רגיל, ראשי, צר), לשוניות בחלונית בבחירת סגמנט (כללי, סגירות, נתיבים), לשוניות בחלונית בבחירת מקום (כללי, פרטים נוספים, תמונות), הנחיית המשך ישר בהנחיית נתיבים (ברירת מחדל, שמיעה ותצוגה, תצוגה בלבד), סוגי דרך בלתי עבירה לרכב (מדרגות, שביל הליכה, טיילת), סוגי חניונים (ציבורי, פרטי, מוגבל), לשוניות בחיפוש באפליקציה (Recent, Favorites, Planned), אפשרויות בלחיצה על לחצן מרכזי באפליקציה בעת ניווט (מסלולים, שיתוף, מבט על), לשוניות בחיפוש מקום (תוצאות חיפוש, מקומות, גוגל), מפות (מפת האפליקציה, מפה חיה, מפה בעורך המפה), צבעי UR, MP (צהוב, כתום, אדום), דיווחים מהירים באפליקציה (פקק, משטרה, סכנה), לשוניות בכתיבת הודעה בפורום (אפשריות, צירוף קובץ, יצירת סקר), בדף הבית של waze שלוש כותרות בחלק העליון משמאל (Waze, Carpool, Partners) ומימין (Ride in a Carpool, Live map, Download), ולמטה (Terms of Use, Privacy Policy, Copyright Notice) אפשרויות בלוח הבקרה בפורום בלשונית העדפות מערכת (ערוך הגדרות כלליות, ערוך הגדרות שליחה, ערוך אפשריות תצוגה)
פותר יחיד: cnor_il שגילה 9 מהנ"ל (ועוד כמה שהם חלוקה קצת מלאכותית לטעמי)

Re: חידות לשעות הפנאי

PostPosted: Fri Aug 21, 2020 11:43 am
by yaacobyy
חידת השבוע
נסעתי מטשרניחובסקי 59 ת"א אל התערוכה 1 ת"א. יצאתי ביום חמישי בשעה 16:00 עם עוד 3 נוסעים איתי והגעתי בשעה 16:12, ואילו אשתי יצאה יחד איתי ברכב אחר מאותה נקודת יציאה ואותו יעד והגיעה הרבה אחריי. איזה סוג רכב יש לי?

Re: חידות לשעות הפנאי

PostPosted: Fri Aug 28, 2020 11:51 am
by yaacobyy
yaacobyy wrote:חידת השבוע
נסעתי מטשרניחובסקי 59 ת"א אל התערוכה 1 ת"א. יצאתי ביום חמישי בשעה 16:00 עם עוד 3 נוסעים איתי והגעתי בשעה 16:12, ואילו אשתי יצאה יחד איתי ברכב אחר מאותה נקודת יציאה ואותו יעד והגיעה הרבה אחריי. איזה סוג רכב יש לי?

פתרון: הדרך הכי מהירה היא נסיעה דרך דיזנגוף שאסור לנסיעה לרכב פרטי בזמן הזה, ולכן הרכב הוא מונית.
פותר יחיד: mmsshh1992

Re: חידות לשעות הפנאי

PostPosted: Fri Aug 28, 2020 11:53 am
by yaacobyy
חידת השבוע
מה זה האייקון של Thumb down הזה?
[ img ]

Re: חידות לשעות הפנאי

PostPosted: Fri Sep 04, 2020 1:08 pm
by yaacobyy
yaacobyy wrote:חידת השבוע
מה זה האייקון של Thumb down הזה?
[ img ]

פתרון: ביטול Thumb up שנלחץ בעבר על הודעה.
פותר ראשון: cnor_il
פותרים נוספים: ibinder

Re: חידות לשעות הפנאי

PostPosted: Fri Sep 04, 2020 1:11 pm
by yaacobyy
חידת השבוע
כאשר נכנסים לדואר הנכנס בפורום ניתן לראות שעל חלק מההודעות מופיע פס אנכי בשני הצדדים. מה זה הפס הזה?
[ img ]