Page 1 of 1

מפה חיה - כשמצריים מגיעה למסך כל המידע בעברית נעלם

PostPosted: Wed May 30, 2018 2:16 pm
by Rill
כאשר מגיעים לאזור אילת, וחלק קטן משטח מצריים מוצג על המסך, כל השמות בעברית נעלמים. אם זזים חזרה או מגדילים את הזום כך שמצריים יוצאת מהמסך, המידע חוזר.
ניחוש: השליפה ממספר שרתים במקביל הפסיקה לפעול בימים האחרונים?

Re: מפה חיה - כשמצריים מגיעה למסך כל המידע בעברית נעלם

PostPosted: Thu May 31, 2018 7:24 pm
by shmupi
zeze13 wrote:אצלי זה קורה רק כאשר חלק גדול של מצריים או ירדן מוצג על המסך.
האם בעבר הוצגו השמות בו זמנית מהשרתים השונים על המפה החיה?


לי אישית לא זכור מקרה כזה. תמיד השרת קפץ שאתה באזור הגבול

Re: מפה חיה - כשמצריים מגיעה למסך כל המידע בעברית נעלם

PostPosted: Thu May 31, 2018 7:03 pm
by zeze13
אצלי זה קורה רק כאשר חלק גדול של מצריים או ירדן מוצג על המסך.
האם בעבר הוצגו השמות בו זמנית מהשרתים השונים על המפה החיה?