Page 1 of 1

ביטול נסיעות "קבועות"

PostPosted: Mon Aug 05, 2019 12:37 pm
by israel_g2gytn1w
כאשר אני נכנס למכונית, האפליקציה מציעה לי בבוקר לנסוע לעבודה ובצהריים הביתה. שזה נחמד.
הבעיה היא שכשאר אני רוצה לנסוע למקום אחר, כם אם ביטלתי ההצעה לנסיעה לבית (ניח) וכתבתי כתובת אחרת, הוא שולח אותי לבית.
לפעמים מגלים את זה באיחור, מה שכבר גרם לי לאחר לילדים, ופוגם בחווית השמוש
איך אני מבטל את ההצעות האוטומטיות הללו?

Re: ביטול נסיעות "קבועות"

PostPosted: Mon Aug 05, 2019 12:38 pm
by yaacobyy
תיכנס לכאן:
https://www.waze.com/he/account/auto_suggestions
ותבטל את ההצעות האוטומטיות ותשמור.