Page 1 of 1

[אחת עשרה הנקודות, נתיבות] דיון בנוגע לtts  Topic is solved

PostPosted: Tue Aug 27, 2019 6:15 am
by ordal1
יש הקראה לא נכונה של שם הרחוב "אחת עשרה הנקודות" שבנתיבות. סיוון מקריאה Ahat ASARA HaNekudot במקום Ahat ESRE HaNekudot.

כאשר מוסיפים צירי לאות ר' - ההקראה נהיית תקינה (כמו שאפשר לשמוע בסגמנט הזמני הזה).

אני מציע לשנות את שם הרחוב ל"אחת עשרֵה הנקודות" (עם צירי ב-ר') עם שם משני "אחת עשרה הנקודות".

האם לדעתכם מספיק לבצע את השינוי הנ"ל ולהסתפק בכך (שאין הניקוד בולט מדי) או לבצע את השינוי אך לשלוח לטיפול החברה?

Re: [אחת עשרה הנקודות, נתיבות] דיון בנוגע לtts

PostPosted: Tue Aug 27, 2019 6:30 am
by yaacobyy
רצוי להכניס את השינוי כפי שהצעת אבל במקביל להכניס סגמנט קטן נפרד מסוג מסלול המראה שהשם שלו כמו עכשיו (הקראה שגויה), ולשלוח טופס עם הפניה לסגמנט החדש שהוספת. כל חודש לאחר מכן לבדוק אם ההקראה תוקנה, וכאשר זה מתוקן, להחזיר את המצב לקדמותו.

Re: [אחת עשרה הנקודות, נתיבות] דיון בנוגע לtts

PostPosted: Tue Aug 27, 2019 6:44 am
by ordal1
אוקיי, תודה. ביצעתי את השינויים כפי שתיארת וכן שלחתי טופס עם הפניה.

בסגמנטים של הרחוב שיניתי את השם כך שיהיה עם ניקוד, ואת השם הלא מנוקד הוספתי כמשני. את הסגמנט הזמני שהוספתי בהתחלה כדי שניתן יהיה לשמוע את ההקראה עם ניקוד - שיניתי כך שישמיע את ההקראה בלי ניקוד.

Re: [אחת עשרה הנקודות, נתיבות] דיון בנוגע לtts

PostPosted: Wed Aug 28, 2019 10:16 am
by ordal1
עדכון: הבעיה טופלה