Page 1 of 2

עדכון עבודות הרכבת הקלה בגוש דן- נודה לעדכון חסימות

PostPosted: Wed Jul 10, 2019 12:47 pm
by 937a131c1c4d4ab0b91a3fe9d3b6bcef
בת ים –
יבוצעו עבודות בשטח האתר ברחוב יוספטל, במקטע הרחובות משה שרת – דולפין.
העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.
במסגרת העבודות, לא צפויה השפעה על נתיבי הנסיעה, מסלולי התחבורה הציבורית ומעברי הולכי הרגל באזור.

כמו כן, יבוצעו עבודות ליצירת הסדר תנועה חדש ברחוב הרב ניסנבאום, במקטע הרחובות כ"ט בנובמבר - יוספטל וברחוב יוספטל במקטע הרחובות הרב לוי - החשמונאים.
העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.

הסדרי תנועה ועבודה:
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב הרב ניסנבאום במקטע הנ"ל, לנוסעים לכיוון צפון
• הנסיעה ברחוב כ"ט בנובמבר דרך צומת הרב ניסנבאום, תתאפשר כרגיל
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב יוספטל במקטע הנ"ל, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה
• יבוצעו שינויים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי תחנות האוטובוס באזור. לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקדי מפעילי התחבורה הציבורית
• מעבר הולכי רגל יתאפשר כרגיל

החל ביום חמישי 11.7.19 יופעלו הסדרי תנועה הבאים:
• תתאפשר מחדש הפנייה שמאלה מרחוב החרושת לרחוב הרב ניסנבאום, לבאים מכיוון מערב
• תתאפשר מחדש הפנייה שמאלה מרחוב הרב ניסנבאום לרחוב החרושת, לבאים מכיוון דרום

החל ביום שישי 12.7.19 הפנייה שמאלה מרחוב יוספטל לרחוב הרב ניסנבאום לבאים מכיוון מזרח, תוסט צפונה.

מצ"ב איגרת לעיונכם.

מקטע עילי יפו-
יבוצעו עבודות תשתית בשטח האתר בשדרות ירושלים, במקטע הרחובות ד"ר ארליך – דרך שלמה.
העבודות יבוצעו משעה 19:00 עד 23:00.

המסילה התורכית–
בשל עבודות חפירה ופינוי עפר, העבודות בשטח האתר יימשכו עד לשעה 07:00 בבוקר.

פיר הרצל–
בשל עבודות ליציקת בניית התחנה, העבודות בשטח האתר יימשכו עד לשעה 07:00 בבוקר.

תחנת אלנבי –
בשל עבודות ליציקת תקרת התחנה, העבודות בשטח האתר יימשכו עד לשעה 07:00 בבוקר.

תחנת קרליבך –
בשל עבודות לבניית התחנה, שינוע כלים וארגון האתר, העבודות בשטח האתר יימשכו עד לשעה 07:00 בבוקר.

תחנת יהודית –
בשל עבודות לבניית התחנה, העבודות בשטח האתר יימשכו עד לשעה 07:00 בבוקר.

כמו כן, יבוצעו עבודות לשינוע כלים בדרך מנחם בגין, במקטע הרחובות החשמונאים – הארבעה.
העבודות יבוצעו משעה 21:00 עד 05:00.
במסגרת העבודות, יצומצמו לסירוגין נתיבי הנסיעה באזור.

בנוסף, יבוצעו עבודות תשתית בדרך מנחם בגין, בסמוך למבנים 100 ו- 112.
העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.
במסגרת העבודות, יצומצמו לסירוגין מעברי הולכי רגל באזור.
באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה.

תחנת שאול המלך –
בשל עבודות לבניית התחנה וארגון האתר, העבודות בשטח האתר יימשכו עד לשעה 07:00 בבוקר.
כמו כן, יבוצעו עבודות יציקה בדרך מנחם בגין, במקטע הרחובות פועה - שאול המלך.
העבודות יבוצעו משעה 21:00 עד 05:00.
במסגרת העבודות, יצומצמו נתיבי הנסיעה באזור.
באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה
תחנת ארלוזורוב –
יבוצעו עבודות יציקה על גשר שיפמן, במקטע הרחובות זיסמן – ערבי נחל.
העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.
במסגרת העבודות, יצומצמו לסירוגין מעברי הולכי רגל באזור.
באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה.
תחנת אבא הלל –
בשל עבודות לבניית התחנה, העבודות בשטח האתר יימשכו עד לשעה 07:00 בבוקר.

כמו כן, יבוצעו עבודות תשתית בדרך ז'בוטינסקי, במקטע הרחובות הגלעד – זיסמן.
העבודות יבוצעו משעה 21:00 עד 05:00.
במסגרת העבודות, יצומצמו לסירוגין מעברי הולכי רגל באזור.
באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה.
תחנת ביאליק–
בשל עבודות יציקה, העבודות בשטח האתר יימשכו עד לשעה 07:00 בבוקר.
תחנת בן גוריון –
יבוצעו עבודות תחזוקה בדרך ז'בוטינסקי, במקטע הרחובות רבי עקיבא – בן גוריון.
העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.
במסגרת העבודות, יצומצמו לסירוגין נתיבי הנסיעה באזור.
באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה.

תחנת אהרונוביץ' –
בשל עבודות לבניית התחנה, העבודות בשטח האתר יימשכו עד לשעה 05:00 בבוקר.

מפגש מסילות תת-קרקעי (צ'מבר בני ברק) –
בשל עבודות לכריית המנהרות, העבודות בשטח האתר יימשכו עד לשעה 05:00 בבוקר.

פורטל שנקר, פתח תקוה –
בשל עבודות לכריית המנהרות, העבודות בשטח האתר יימשכו עד לשעה 05:00 בבוקר.

מקטע מיכאליס - שחם, דרך ז'בוטינסקי, פתח תקוה –
יבוצעו עבודות תחזוקה בדרך ז'בוטינסקי, במקטע הרחובות שנקר – שחם.
העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.
במסגרת העבודות, יצומצמו לסירוגין נתיבי הנסיעה באזור.
באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה.

מקטע שחם - דנקנר, דרך ז'בוטינסקי –
יבוצעו עבודות תחזוקה בדרך ז'בוטינסקי, במקטע הרחובות שחם - רבין.
העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.
במסגרת העבודות, יצומצמו לסירוגין נתיבי הנסיעה באזור.
באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה.

מקטע דנקנר, דרך ז'בוטינסקי – רוטשילד, זאב אורלוב –
יבוצעו עבודות תשתית ברחוב אורלוב, במקטע הרחובות קרול – רוטשילד.
העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.
הסדרי תנועה ועבודה:
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב אורלוב במקטע הרחובות בר כוכבא – קרול, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב קרול במקטע הרחובות אורלוב – ז'בוטינסקי, לנוסעים לכיוון צפון
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב פינסקר במקטע הרחובות ברויידה – אורלוב, לנוסעים לכיוון צפון
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב פינסקר במקטע הרחובות גרינשטיין – אורלוב, לנוסעים לכיוון דרום
• יבוצעו שינויים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי התחנות באזור.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקדי מפעילי התחבורה הציבורית
• יצומצמו לסירוגין מעברי הולכי רגל באזור
• באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה

מקטע רוטשילד – המכבים, זאב אורלוב, פתח תקוה –
יבוצעו עבודות תשתית ברחוב אורלוב, במקטע הרחובות בר כוכבא – רוטשילד.
העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.

הסדרי תנועה ועבודה:
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב אורלוב במקטע הרחובות קרול – ז'בוטינסקי וכן במקטע הרחובות בר כוכבא – רוטשילד, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב קרול במקטע הרחובות גרינשפן – ז'בוטינסקי, לנוסעים לכיוון דרום
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב פינסקר במקטע הרחובות ברויידה – אורלוב, לנוסעים לכיוון צפון
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב פינסקר במקטע הרחובות גרינשטיין – אורלוב, לנוסעים לכיוון דרום
• יבוצעו שינויים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי התחנות באזור.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקדי מפעילי התחבורה הציבורית
• יצומצמו לסירוגין מעברי הולכי רגל באזור
• באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה

עבודות בתוואי הקו הירוק בתל-אביב-יפו – אין עבודות.

קו סגול, מקטע נמיר - ויצמן, תל-אביב-יפו- אין עבודות.

קו סגול, מקטע אבן גבירול – בן יהודה, תל-אביב-יפו-
יבוצעו עבודות לאיתור תשתית חשמל ברחוב ארלוזורוב, במקטע הרחובות אבן גבירול - בן יהודה.
העבודות יבוצעו משעה 22:00 עד 05:00.
במסגרת העבודות, לא תתאפשר הפנייה ימינה מרחוב ארלוזורוב לרחוב בן יהודה, לבאים מכיוון מזרח.
יצומצמו לסירוגין נתיבי הנסיעה באזור.

Re: עדכון עבודות הרכבת הקלה בגוש דן- נודה לעדכון חסימות

PostPosted: Thu Jul 11, 2019 6:59 am
by 937a131c1c4d4ab0b91a3fe9d3b6bcef
שלום, בוודאי -

בת ים –
רחוב הרב ניסנבאום, במקטע הרחובות כ"ט בנובמבר - יוספטל וברחוב יוספטל במקטע הרחובות הרב לוי - החשמונאים.
משעה 22:00 עד 05:00-

הסדרי תנועה ועבודה:
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב הרב ניסנבאום במקטע הנ"ל, לנוסעים לכיוון צפון
• הנסיעה ברחוב כ"ט בנובמבר דרך צומת הרב ניסנבאום, תתאפשר כרגיל
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב יוספטל במקטע הנ"ל, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה


החל ביום חמישי 11.7.19 יופעלו הסדרי תנועה הבאים:
• תתאפשר מחדש הפנייה שמאלה מרחוב החרושת לרחוב הרב ניסנבאום, לבאים מכיוון מערב
• תתאפשר מחדש הפנייה שמאלה מרחוב הרב ניסנבאום לרחוב החרושת, לבאים מכיוון דרום

החל ביום שישי 12.7.19 הפנייה שמאלה מרחוב יוספטל לרחוב הרב ניסנבאום לבאים מכיוון מזרח, תוסט צפונה.

פתח תקווה-
מקטע דנקנר, דרך ז'בוטינסקי – רוטשילד, זאב אורלוב – משעה 22:00 עד 05:00

הסדרי תנועה ועבודה:
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב אורלוב במקטע הרחובות בר כוכבא – קרול, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב קרול במקטע הרחובות אורלוב – ז'בוטינסקי, לנוסעים לכיוון צפון
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב פינסקר במקטע הרחובות ברויידה – אורלוב, לנוסעים לכיוון צפון
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב פינסקר במקטע הרחובות גרינשטיין – אורלוב, לנוסעים לכיוון דרום

מקטע רוטשילד – המכבים, זאב אורלוב, פתח תקוה – משעה 22:00 עד 05:00

• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב אורלוב במקטע הרחובות קרול – ז'בוטינסקי וכן במקטע הרחובות בר כוכבא – רוטשילד, לנוסעים לשני כיווני הנסיעה
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב קרול במקטע הרחובות גרינשפן – ז'בוטינסקי, לנוסעים לכיוון דרום
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב פינסקר במקטע הרחובות ברויידה – אורלוב, לנוסעים לכיוון צפון
• לא תתאפשר הנסיעה ברחוב פינסקר במקטע הרחובות גרינשטיין – אורלוב, לנוסעים לכיוון דרוםתל אביב, רחוב ארלוזורוב- משעה 22:00 עד 05:00
לא תתאפשר הפנייה ימינה מרחוב ארלוזורוב לרחוב בן יהודה, לבאים מכיוון מזרח.

המון תודה לכם!!Posts: 1
Joined: Wed Jul 10, 2019 12:43 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: עדכון עבודות הרכבת הקלה בגוש דן- נודה לעדכון חסימות

PostPosted: Thu Jul 11, 2019 7:05 am
by 937a131c1c4d4ab0b91a3fe9d3b6bcef
כמו כן, תאריכים עדכניים:

ארלוזורוב ת"א- לא רלוונטי. החסימה הייתה אתמול

פ"ת- בלילה שבין חמישי 11.7 לשישי 12.7

בת ים- בלילה שבין חמישי 11.7 לשישי 12.7

במידה ויהיו שינויים אעדכן כמובן.
תודה!!

Re: עדכון עבודות הרכבת הקלה בגוש דן- נודה לעדכון חסימות

PostPosted: Wed Jul 10, 2019 6:02 pm
by reuvenirony
שלום
יש הרבה מאד מלל שאיננו רלוונטי עבורנו.
להבא כדאי לרשום רק את השינויים הנדרשים במפה ולא את כל מה שקורה בגוש דן.
חשוב מאד לרשום ליד כל שינוי נדרש באיזה תאריך מדובר. בהודעה הנ"ל יש לפחות 3 תאריכים שונים ואני לא מבין איזו סגירה באיזה תאריך.
האם תוכלו בבקשה לפרט אילו סגירות באילו תאריכים?
תודה

Re: עדכון עבודות הרכבת הקלה בגוש דן- נודה לעדכון חסימות

PostPosted: Thu Jul 11, 2019 4:39 pm
by reuvenirony
החל ביום שישי 12.7.19 הפנייה שמאלה מרחוב יוספטל לרחוב הרב ניסנבאום לבאים מכיוון מזרח, תוסט צפונה.
מה הכוונה צפונה? אין צפונה. יש רק להמשיך מערבה.
האם הכוונה לחסום סגמנט זה:
https://www.waze.com/editor/?env=il&lon ... ts=1343546
עד מתי?

Re: עדכון עבודות הרכבת הקלה בגוש דן- נודה לעדכון חסימות

PostPosted: Wed Jul 10, 2019 1:29 pm
by Rill
פתח תקווה טופל

Re: עדכון עבודות הרכבת הקלה בגוש דן- נודה לעדכון חסימות

PostPosted: Thu Jul 11, 2019 10:08 am
by Rill
פ"ת ננעל גם עבור הלילה שבין חמישי 11.7 לשישי 12.7

Re: עדכון עבודות הרכבת הקלה בגוש דן- נודה לעדכון חסימות

PostPosted: Wed Jul 10, 2019 1:16 pm
by sh-oded
אפשר להחליף את שם המשתמש למשהו ברור?

Re: עדכון עבודות הרכבת הקלה בגוש דן- נודה לעדכון חסימות

PostPosted: Wed Jul 10, 2019 12:55 pm
by shmupi
הרב ניסנבאום, במקטע הרחובות כ"ט בנובמבר - יוספטל

טיפלתי

שמופי

Re: עדכון עבודות הרכבת הקלה בגוש דן- נודה לעדכון חסימות

PostPosted: Wed Jul 10, 2019 1:19 pm
by shmupi
sh-oded wrote:אפשר להחליף את שם המשתמש למשהו ברור?


אכן , שלחתי להם מידע כיצד ניתן לבצע זאת