Page 2 of 3

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Wed Oct 17, 2018 8:20 pm
by hen20001
כאשר אני נמצא כאן
https://www.waze.com/editor/?env=il&lon ... ts=1244646
וצריך לנווט לכאן
https://www.waze.com/editor/?env=il&lon ... 645,313058
ווייז רושם שבעוד 561 מטרים עליי להיצמד שמאלה בצומת B
https://www.waze.com/editor/?env=il&lon ... 45,1244611
הבעיה שאין הבדל גדול בין 561 מטרים
https://www.waze.com/editor/?env=il&lon ... 45,1244611
לבין 427 מטרים
https://www.waze.com/editor/?env=il&lon ... ts=1244646
וכאשר אני נכנס לרמזור ירוק בנסיעה, אין לי זמן לחשב או להסתכל במסך על המסלול (כי סיוון לא מדברת אליי), ואם הסתכלתי לפני כן על חץ סיפור הדרך וראיתי שבקרוב עליי לסטות שמאלה, אזי אני עלול לפנות שמאלה ל-44 צפון
https://www.waze.com/editor/?env=il&lon ... 11,1288296
מה שעוד גורם לי לחשוב שעליי לפנות ל-44 צפון הוא העיקול ימינה
https://www.waze.com/editor/?env=il&lon ... 11,1288296

לגבי דיווחים אם היו או לא, בתחילת השרשור, פותח השרשור ציין זאת:
crayzee wrote:ישנם מקרים בהם מתקבלים דיווחים לגבי הנחיות לא נכונות או מבלבלות בירידה/עליה למחלפים , במיוחד כאשר יש צמתים מרומזרים.

אמנם זה מלפני 3 שנים ואולי מאז ווייזרים למדו איך להתמודד עם ווייז, אך אני כמשתמש ציינתי זאת שכמעט והתבלבלתי.

מציע לך לעבור שם בהזדמנות..

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Wed Oct 17, 2018 8:27 pm
by hen20001
motimarkus wrote:
yaacobyy wrote:
hen20001 wrote:הערה: אפשר לדעתי לוותר על ההיצמד שמאלה בנק' B

על פי הכללים, ברמפות ניתן לוותר על היצמד לשמאל אם אין ספק מהו ההמשך הישר, ומי שנמצא בנתיב הימני יבין גם בלי הנחיה שהוא צריך לעבור לנתיבים השמאליים (כי זו לא יציאה עם תמרורי יציאה). ייתכן שכאן ניתן לוותר (לפי ה SV).

לא מדובר כאן על אילוץ אלא על ברירת המחדל של התוכנה.
למה צריך להתערב? למי זה מפריע?
אם נוריד את ההיצמד שמאלה, אז זה כמו להמשיך ישר ויופחת הסיכוי לבלבול בצומת המרומזר.

כלומר ההצעה שלי היא:
או להסיר את ההיצמד שמאלה הראשון.
או להכניס המשך ישר בצומת ואז ההיצמד שמאלה הראשון יהיה מיותר (כי יש אחריו היצמד שמאלה נוסף).

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Thu Oct 18, 2018 6:32 am
by hen20001
אורך הסגמנט בין שתי היציאות, פחות מ-250 מטר, ועונה על הכלל:
https://www.waze.com/editor/?env=il&lon ... 45,1244611

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Thu Oct 18, 2018 6:56 am
by hen20001
היו דיווחים לטענת פותח השרשור בתחילת הדיון מלפני 3 שנים וייתכן שמאז גם, אך לא מתועד.
נכון הוא שבצומת מדובר על פניה של 90 מעלות אך באותה מידה יכול היה להיות בה מחבר עם הנחיות היצמד.
עצם זה שמדובר בצומת עם פניה ולא במחלף אינה סיבה שלא לקרוא לפניה "יציאה".
הכלל אמנם מדבר על מחלף אך ישנם עוד מקרים מיוחדים כמו זה שעלולים להטעות ומטעים למי שלא משתמש בסיוון.
חץ צא/הצמד בסיפור דרך, דומה לחץ פנה ועשוי גם להטעות לעיתים.

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Wed May 08, 2019 4:50 am
by hen20001
בעקבות הדיון על מחלף נשרים נוספה הנחיית 'המשך ישר' בצומת.

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Wed Oct 17, 2018 7:18 pm
by motimarkus
hen20001 wrote:אני חוזר לדיון לגבי מחלף נשרים, אחרי כמעט 3 שנים בעקבות הכנסת הנחיית "המשך ישר" למערכת, ומציע להכניס הנחיית "המשך ישר" בצומת B.
אני נוסע ללא סיוון וכמוני עוד כמה כנראה ולפחות פעמיים כמעט והתבלבלתי ופניתי ל-444 צפון במקום ל-6 צפון.
אני מניח שקיים בלבול גם לאלה שמופנים ל-6 דרום ונוטים לפנות ל-44 דרום במקום.

בעד.
מצד שני בלבול של נהגים (ועורכי מפה בפרט) איננו נימוק שגובר על הכללים.

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Wed Oct 17, 2018 8:15 pm
by motimarkus
yaacobyy wrote:
hen20001 wrote:הערה: אפשר לדעתי לוותר על ההיצמד שמאלה בנק' B

על פי הכללים, ברמפות ניתן לוותר על היצמד לשמאל אם אין ספק מהו ההמשך הישר, ומי שנמצא בנתיב הימני יבין גם בלי הנחיה שהוא צריך לעבור לנתיבים השמאליים (כי זו לא יציאה עם תמרורי יציאה). ייתכן שכאן ניתן לוותר (לפי ה SV).

לא מדובר כאן על אילוץ אלא על ברירת המחדל של התוכנה.
למה צריך להתערב? למי זה מפריע?

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Mon Jan 18, 2016 12:20 pm
by sorin100
אני גם מציע שבסוף ההשתלמות ייערך מבחן ורק למי שהצליח לעבור אותו בהצלחה יוענק רשיון שימוש בתוכנת וויז.

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Mon Jan 18, 2016 6:17 am
by yaacobyy
בווייז אין הנחיה של המשך ישר למעט בכיכרות. זוהי החלטה עקרונית שהתקבלה בעבר הרחוק בחברה, והמשתמשים צריכים להבין את זה כי לפעמים זה באמת מפריע. לעיתים אנו יוצרים הנחיה של היצמד לימין או לשמאל כאשר זה יכול לפתור בעיה בצומת שנהגים רבים טועים בו.

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Mon Jan 18, 2016 7:42 am
by yaacobyy
הבעיה הזו היא בעיה כללית בכל המקרים של צמתים סמוכים, והיא עלתה כבר הרבה מאד פעמים בפורום.
כאשר משתמש מקבל הנחיה לפנות/לצאת/להיצמד בעוד X מטרים, ויש צומת בדרך שבו הוא צריך להמשיך ישר, אזי ווייז לא תגיד לו להמשיך ישר, אלא תתן לו הנחיות אך ורק לגבי הצומת שבו הוא צריך לבצע את התפנית.
הרבה אנשים לא מבינים את הנקודה הזו, וזה לאו דווקא מחוץ לעיר, אלא גם בתוך העיר.
לדעתי היה צורך לתת לכל משתמש חדש קורס קצר בהבנה של איך להשתמש באפליקציה, שבו יוסבר גם על הבעיה הזו.

בינתיים התשובה למשתמשים במקרה הזה היא שכדאי להשתמש בסיוון, וגם צריך לשים לב למסלול במפה, וכן לשים לב להבדלים בין פנה לבין היצמד (כששומעים היצמד, אז לא צריך לפנות ברמזור כי זו פניה, ולא נאמר לפנות).
דבר נוסף - המשתמשים צריכים להבין שהמרחק (בעוד X מטרים...) הוא לא מדוייק, בפרט כאשר הם בדיוק עשו פניה. הוא יותר נכון כאשר באים בנסיעה ישרה ממרחק. ועוד דבר - בפניה/היצמדות/יציאה יש תמיד הוראה ממש ברגע שצריך לבצע את התפנית, ואם אין הוראה כזו אז צריך להתחיל לחשוד.