Page 3 of 3

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Thu Oct 18, 2018 6:56 am
by hen20001
היו דיווחים לטענת פותח השרשור בתחילת הדיון מלפני 3 שנים וייתכן שמאז גם, אך לא מתועד.
נכון הוא שבצומת מדובר על פניה של 90 מעלות אך באותה מידה יכול היה להיות בה מחבר עם הנחיות היצמד.
עצם זה שמדובר בצומת עם פניה ולא במחלף אינה סיבה שלא לקרוא לפניה "יציאה".
הכלל אמנם מדבר על מחלף אך ישנם עוד מקרים מיוחדים כמו זה שעלולים להטעות ומטעים למי שלא משתמש בסיוון.
חץ צא/הצמד בסיפור דרך, דומה לחץ פנה ועשוי גם להטעות לעיתים.

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Fri Oct 19, 2018 6:33 pm
by crayzee
hen20001 wrote:היו דיווחים לטענת פותח השרשור בתחילת הדיון מלפני 3 שנים וייתכן שמאז גם, אך לא מתועד.
נכון הוא שבצומת מדובר על פניה של 90 מעלות אך באותה מידה יכול היה להיות בה מחבר עם הנחיות היצמד.
עצם זה שמדובר בצומת עם פניה ולא במחלף אינה סיבה שלא לקרוא לפניה "יציאה".
הכלל אמנם מדבר על מחלף אך ישנם עוד מקרים מיוחדים כמו זה שעלולים להטעות ומטעים למי שלא משתמש בסיוון.
חץ צא/הצמד בסיפור דרך, דומה לחץ פנה ועשוי גם להטעות לעיתים.


ברצוני לחזק את דבריו של hen20001 ולהציג מקרה דומה שבזמן האחרון צובר דיווחים רבים :המשך נסיעה ישר לכיוון אשדוד בצומת פלמחים
ירידה מכביש מהיר, מעבר במנהרה שבה נדרש לקבל החלטה לאיזה נתיב להיצמד ו קבלת הנחיה להיצמד ימינה כ-100 מטר לאחר הרמזור (מבלי שהנהג מבין את זה) מאוד מבלבלים נהגים רבים. לטעמי, אישור אילוץ הנחיה "המשך ישר" ברמזור יפחית סיכון לבלבול אצל הנהג ויפחית היווצרות מצבים מסוכנים בצומת.

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Sat Oct 20, 2018 8:10 am
by zeze13
כיום, באופן שווייז נותן הנחיות, תמיד הנחיית המשך ישר בצמתים איננה רצויה.
ווייז לא יודע באיזה נתיב נמצא המשתמש והנחיית המשך ישר יכולה לגרום לבלבול כאשר המשתמש נמצא בנתיב הלא נכון.
אם אפשר היה לגרום להנחיה כפולה במקרה של צמתים סמוכים שבצומת הראשון יתקבל הנחיית המשך ישר ובצומת השני תתקבל הנחייה להיצמד/לפנות/לצאת כך שלממשיכים ישר בשני הצמתים לא תתקבל כלל הנחיה זה יכול היה לעזור אך זה לא המצב.
הבעיה של בלבול משתמשים קיימת בכל 2 צמתים סמוכים (גם כאשר זה צמתים רגילים של פנה) ולו היתה הנחיית המשך ישר רק לפונים בצומת השניה זה היה משפר את המצב.
במחלפים, הוגדר בכללים אפשרות חריגה (הדורשת דיון בפורום) למצב בו ניתן להגדיר המשך ישר רק ליוצאים ביציאה השניה וזאת ע"י עיוות מפה בעזרת הוספת סגמנט מקביל שישמש רק את היוצאים ביציאה השניה. זה פתרון חריג שיש להשתמש בו במקרים בודדים בהם ישנה בעיה שגורמת להרבה מאד משתמשים לטעות. זה לא יכול לשמש פתרון לצמתים סמוכים.
אני מקווה שתמיכה בהצגת נתיבים בצומת יכנס בקרוב לווייז וזה יעזור במידה מסויימת למשתמשים שכיום מתבלבלים בצמתים סמוכים.
לסיכום, אני נגד להוספת המשך ישר במקרים כאלו.

Re: קבלת הנחיית "המשך ישר" במחברים מרומזרים

PostPosted: Wed May 08, 2019 4:50 am
by hen20001
בעקבות הדיון על מחלף נשרים נוספה הנחיית 'המשך ישר' בצומת.