Page 1 of 1

[טמרה] מיפוי והתאמת הנחיות בצומת

PostPosted: Fri Mar 01, 2019 8:24 am
by hen20001
בהמשך: https://www.waze.com/forum/viewtopic.ph ... 4#p1929164
התייעצות עורכים לגבי מיפוי הצומת וההנחיות המתאימות לניווט.

אפשר לתכנן את מבנה הצומת כך:

1. אין צורך כלל באילוצים.

2. להגדיל זום למקסימום:
https://www.waze.com/editor?env=il&lon= ... 15&zoom=10

3. להזיז את הסגמנט הדרומי כמו בתמונה הראשונה:
[ img ]
[ img ]
[ img ]
[ img ]

אלה ההנחיות שלדעתי הכי פחות יבלבלו והפשוטות ביותר באזור צפוף גם כך וריבוי הנחיות עשוי רק להרע מלהועיל.

Re: [טמרה] מיפוי והתאמת הנחיות בצומת

PostPosted: Fri Mar 01, 2019 9:14 am
by yaacobyy
ניתן לראות יפה את הצומת הזה בתצ"א של המפה הממשלתית במרכז המפה.
לדעתי ההנחיות צריכות להיות כך:
למגיעים מהדרום:
למזרח - פנה ימינה
לצפון - ללא הנחיה
למערב - פנה שמאלה

למגיעים ממזרח:
לצפון - היצמד לימין
למערב - היצמד לשמאל
לדרום - פנה שמאלה

למגיעים מצפון:
למערב - פנה ימינה
לדרום - אילוץ המשך ישר (על פי ההמלצה במקרה 1 כאן).
למזרח - פנה שמאלה

למגיעים ממערב:
לדרום - פנה ימינה
למזרח - ללא הנחיה
לצפון - פנה שמאלה

Re: [טמרה] מיפוי והתאמת הנחיות בצומת

PostPosted: Fri Mar 01, 2019 9:33 am
by zeze13
לדעתי צריך לערוך כך וללא אילוצים.

Re: [טמרה] מיפוי והתאמת הנחיות בצומת

PostPosted: Fri Mar 01, 2019 9:47 am
by hen20001
למגיעים מהדרום:
למזרח - פנה ימינה
לצפון - ללא הנחיה
למערב - פנה שמאלה

למגיעים ממזרח:
לצפון - היצמד לימין
למערב - היצמד לשמאל
לדרום - פנה שמאלה

למגיעים מצפון:
למערב - פנה ימינה
לדרום - ללא הנחיה
למזרח - פנה שמאלה

למגיעים ממערב:
לדרום - פנה ימינה
למזרח - ללא הנחיה
לצפון - פנה שמאלה

Yaacoby, אני חולק רק לגבי הניווט מצפון לדרום.
הסיבה שאין צורך בהמשך ישר היא בגלל שאפשר להבין את ההנחיה הזאת כהמשך לעיקול שמאלה בכביש הראשי.
הכביש הדרומי הוא מעין סמטה בין בתים, כאילו נידח ולא קשור לכביש הראשי.

מה הקשר להמלצה כאן (או שלא הבנתי אותה).

Re: [טמרה] מיפוי והתאמת הנחיות בצומת

PostPosted: Fri Mar 01, 2019 10:04 am
by yaacobyy
מי שמגיע מצפון, אם לא יקבל הנחיה, בסיכוי סביר יניח שעליו להמשיך בכביש המתעקל ששמו זהה לשם הכביש שממנו הוא מגיע, והוא לא ייכנס לסמטה שאליה עליו להיכנס.
אם יקבל הנחיה "המשך ישר", יש סיכוי טוב יותר שיבין שהוא צריך להיכנס לסימטה (אולי יהיו כאלה שלא יבינו את זה, אבל ברור שללא שום הנחיה המצב יהיה יותר גרוע).

זה מאד דומה להמלצה הכתובה כאן:
רחוב בשם X מגיע לצומת ומעבר לצומת היציאה הימנית או שמאלית היא המשך רחוב X ואילו ההמשך ישר הוא רחוב Y. ניווט לרחוב Y לרוב מחייב אילוץ של המשך ישר.

כאן X הוא אבן ח'לדון, ואילו Y הוא "ללא שם", ולהלן שכתוב ההמלצה עם הכנסת השמות שבצומת הזה:
מגיעים מצפון על רחוב אבן ח'לדון, ומעבר לצומת היציאה השמאלית היא המשך רחוב אבן ח'לדון, ואילו ההמשך ישר הוא רחוב ללא שם. ניווט לרחוב ללא שם לרוב מחייב אילוץ של המשך ישר.

Re: [טמרה] מיפוי והתאמת הנחיות בצומת

PostPosted: Fri Mar 01, 2019 10:34 am
by hen20001
הבעיה תיווצר למי שיגיע מכאן:
https://www.waze.com/editor?env=il&lon= ... ts=1516584
ויקבל הנחייה להמשיך ישר לסמטה הדרומית.

בגלל שמדובר בפניות סמוכות, צומת קטן, רחובות צפופים - ההנחיות עשויות להרע מלהועיל.

Re: [טמרה] מיפוי והתאמת הנחיות בצומת

PostPosted: Fri Mar 01, 2019 11:04 am
by reuvenirony
zeze13 wrote:לדעתי צריך לערוך כך וללא אילוצים.

בעד ההצעה הזו אך בתוספת היצמד לימין לנוסעים צפונה:

Re: [טמרה] מיפוי והתאמת הנחיות בצומת

PostPosted: Fri Mar 01, 2019 1:15 pm
by yaacobyy
zeze13 wrote:לדעתי צריך לערוך כך וללא אילוצים.

באופן כללי לדעתי כשבוחנים את ההנחיות, צריך לנסות להגיע למצב שהמשתמש יבין לאן עליו לפנות גם אם אינו מסתכל במפה וגם אם אין שילוט שעוזר בצומת (כלומר להסתמך רק על ההנחיה הקולית). זה מצמצם למינימום את הצורך להביט למפה או לחפש שלטי הכוונה, כשאלה יכולים כמובן לשמש כעזר במקרים בעייתיים (אך לא רצוי להסתמך עליהם מראש).

להלן מה שיקרה לדעתי בעריכה כזו (בהנחה שלא מסתכלים במפה ומסתמכים רק על ההנחיה הקולית):

למגיעים מהדרום לצפון: הם יקבלו הנחיה "פנה שמאלה", ולכן יגיעו בטעות לכאן.

למגיעים ממזרח לצפון: הם לא יקבלו שום הנחיה וכפי שגם reuvenirony כתב לעיל זה לא טוב כי הם ימשיכו לכאן.

למגיעים ממזרח למערב: הם יקבלו הנחיה "פנה שמאלה" ולכן כמעט בוודאות יפנו לכאן.

למגיעים מצפון לדרום: הם יקבלו הנחיה: "פנה ימינה" וקרוב לוודאי יפנו ימינה לכאן.

למגיעים מצפון למזרח: הם לא יקבלו הנחיה ועלולים להגיע לכאן.

למגיעים ממערב למזרח: הם יקבלו הנחיה של "פנה ימינה" וקרוב לוודאי שיפנו לכאן.

למגיעים ממערב לדרום: הם יקבלו הנחיה "פנה ימינה ואז פנה ימינה". אמנם הם יפנו כנראה נכון אבל זו הוראה קצת מסורבלת, ומספיק "פנה ימינה".

Re: [טמרה] מיפוי והתאמת הנחיות בצומת

PostPosted: Fri Mar 01, 2019 2:02 pm
by zeze13
לדעתי כמעט אף אחד לא טועה במקרים כאלו. בכפרים יש הרבה צמתים מסוג זה. בדר"כ ברור מהו הכביש הראשי.
בסה"כ לא מדובר כאן בצומת ראשית במרכז תל אביב ומדובר בכבישים קטנים ומה שחשוב באמת הוא שההנחיות בכביש הראשי יהיו ברורות ולדעתי ע"פ ההצעה שהצעתי (ללא אילוצים) זה מספיק ברור.

Re: [טמרה] מיפוי והתאמת הנחיות בצומת

PostPosted: Fri Mar 01, 2019 5:20 pm
by hen20001
דוגמה לנושא ניתן להביא מכאן:
https://www.waze.com/forum/viewtopic.ph ... 4#p1894554

הכביש (סמטה צרה) הזה היה חסר בעבר וכנראה גרם לאי הבנה לנוסעים מצפון לדרום על עיקול שנחשב כביש ראשי, ומהסיבה שהסמטה בדיוק ממשיכה ממול לבאים מצפון.

כאשר הכביש (סמטה) לא היה קיים, ניתן היה להבין שיש להמשיך ישר לתוכו (מי שהקשיב להנחיות הקוליות בלבד), ומי שהסתכל במפה הבין שעליו לפנות שמאלה כדי להמשיך כביכול ישר.
הוספת הרחוב גרמה להנחית פנה שמאלה, ברורה יותר.

במקרה הנוכחי הסמטה הדרומית אינה ממש מול הכביש הצפוני ולכן לא אמורים להתבלבל ולהיכנס אליה בטעות. אין שם לדעתי יעדים משמעותיים שצריך לדאוג להנחות אליהם וגם אם נניח ישנו יעד על הסמטה, נהג יבחין בדגל ע"ג המפה ויבין שהיעד בתוך הסמטה.

yaacobyy wrote:באופן כללי לדעתי כשבוחנים את ההנחיות, צריך לנסות להגיע למצב שהמשתמש יבין לאן עליו לפנות גם אם אינו מסתכל במפה וגם אם אין שילוט שעוזר בצומת (כלומר להסתמך רק על ההנחיה הקולית). זה מצמצם למינימום את הצורך להביט למפה או לחפש שלטי הכוונה, כשאלה יכולים כמובן לשמש כעזר במקרים בעייתיים (אך לא רצוי להסתמך עליהם מראש).
בשטח בנוי צפוף - כמה שננסה לדייק את ווייז מבחינת ההנחיות - אם נהג אינו מסתכל במפה, הוא יאבד כיוון ברוב המקרים. אני מנווט ללא הנחיה קולית ביישובים צפופים ונעזר רבות על חיצי ההנחיה ותרשים המפה. ההנחיות לעיתים מגיעות באיחור ועד שהנחיית "פנה" מגיעה - אני כבר פניתי, בגלל שהסתכלתי במפה.
הנחייה קולית ביישוב צפוף עשויה להזיק וככל שתהיינה יותר הנחיות, כך הסיכוי לבלבול גדל.
ביישוב צפוף חובה להסתכל במפה ולא רק להסתמך על ההנחיות.
משתמש ווייז אמור לדעת איך לעבוד עם ווייז בכל מצב. לא רק עם הנחיות קוליות.