Page 2 of 2

Re: שאלה: ניווט דרך פרטי בעקבות פקק. להשאיר/לנתק?

PostPosted: Wed Mar 20, 2019 6:52 am
by gad_m
shmupi wrote:לדעתי לפנות לחברה ולבקש לשנות לקנס אין סופי כאשר מדובר על סגמנט פרטי

זה נראה לי הכי הגיוני. כביש פרטי (או שער) לא מפסיק להיות פרטי כשיש פקק. או לפחות להגדיל את הקנס משמעותית.
בינתיים אשאיר כך. נראה לי לא נכון לנתק דווקא במקרה הזה.
גדי

Re: שאלה: ניווט דרך פרטי בעקבות פקק. להשאיר/לנתק?

PostPosted: Wed Mar 20, 2019 7:00 am
by yaacobyy
היו בקשות כאלה בפורומים באנגלית, ולמרות זאת הם לא שינו את הקנס עד היום.
לכן אם יש מקרים בהם מתקבל ניווט בכביש פרטי (ובדרך עפר באופן דומה) בגלל פקק, צריך בשלב ראשון לדעתי לדווח על כך ב Center Code כיוון שברוב המקרים מדובר בבאג, שיכול להיות שיתוקן.
בשלב שני (או אם ברור מאליו שזה לא באג) לדעתי צריך לנתק ולהכניס הערת מפה מתאימה.
ניתן להמשיך ולקטר לחברה על עניין הקנס, אך זה רק לצורך "הוצאת קיטור".