Page 1 of 1

קבלת הנחיות למסלול במפה החיה

PostPosted: Sun Jun 02, 2019 4:01 pm
by cnor_il
שלום,

הבעיה שאני כותב עליה לא קשורה ישירות לעורך המפה, אבל כעורכי מפה אנחנו צריכים לבדוק לפעמים אלו הנחיות מתקבלות במפה החיה.
לאחרונה (כנראה מאז שונה אתר הבית של Waze) כשבודקים מסלולים במפה החיה אין רשימת הנחיות כפי שהיה.
כשלוחצים על אחד המסלולים המוצעים, יש רק תצוגה של המסלול על המפה אבל אין רשימת הנחיות וזה בעייתי כשרוצים לבדוק אלו הנחיות מתקבלות במסלול.

Re: קבלת הנחיות למסלול במפה החיה

PostPosted: Sun Jun 02, 2019 4:14 pm
by yaacobyy
סתם ניחוש - אולי בגלל שהוכנסו אילוצי הנחיות?

Re: קבלת הנחיות למסלול במפה החיה

PostPosted: Sun Jun 02, 2019 4:25 pm
by cnor_il
אין אילוצי הנחיות במסלול הספציפי שבדקתי, אבל זה קורה בכל מסלול שאני בודק.

Re: קבלת הנחיות למסלול במפה החיה

PostPosted: Sun Jun 02, 2019 4:51 pm
by yaacobyy
התכוונתי לאו דווקא למסלול ספציפי, אלא באופן כללי. חבל באמת שהורידו את התכונה הזו. באופן כללי המפה החיה כיום יותר גרועה ממה שהיה בעבר.

Re: קבלת הנחיות למסלול במפה החיה

PostPosted: Mon Jun 03, 2019 9:27 pm
by AaronShulman
גם לפי מה שראיתי אין הרבה קשר בין המיקומים המוזנים בעורך המפה לבין תוצאות החיפוש במפה החיה ..

אלא רק למקומות המופיעים במפות גוגל ולפי איך שהם כתובים שם , עוד לא מצאתי מקום שמופיע רק בWME שעלה לי בתוצאות במפה החיה,

Re: קבלת הנחיות למסלול במפה החיה

PostPosted: Tue Jun 04, 2019 4:18 am
by yaacobyy
כן. החיפוש במפה החיה נעשה על מקומות ממפת גוגל.