Page 1 of 1

רחוב יקינטון, כפר יונה - הנחיית המשך ישר

PostPosted: Tue Jul 09, 2019 8:17 pm
by reuvenirony
https://www.waze.com/editor/?env=il&lon ... ts=1023143
ברחוב יקינטון בכפר יונה אילצתי המשך ישר לכיוון החניון.
ללא האילוץ תתקבל הנחיית היצמד לימין.
לדעתי מתאימה כאן הנחיית המשך ישר ופחות היצמד לימין - כי למעשה ממשיכים ישר.
זה גם מתאים להבנתי למקרה מספר 1 הרשום כאן:
1. רחוב בשם X מגיע לצומת ומעבר לצומת היציאה הימנית או שמאלית היא המשך רחוב X ואילו ההמשך ישר הוא רחוב Y. ניווט לרחוב Y לרוב מחייב אילוץ של המשך ישר.

דעתכם?

Re: רחוב יקינטון, כפר יונה - הנחיית המשך ישר

PostPosted: Tue Jul 09, 2019 8:38 pm
by yaacobyy
זה מקרה מיוחד שבו הרחוב מתעקל שמאלה וההמשך ישר הוא לתוך חניון. מי שמשתמש בסיוון יבין גם כך וגם כך את ההנחיה בגלל שסגמנט החניה מכיל בשמו את העובדה שזה חניון, אבל מי שלא משתמש בסיוון עלול להתבלבל עם ההנחיה "המשך ישר" משום שהוא עלול לחשוב שהכוונה להמשיך ברחוב. כלומר ללא סיוון עדיף "היצמד ימינה".
אילו ההמשך ישר היה גם רחוב, אז בהנחיה של המשך ישר לא היה מקום לבלבול.

Re: רחוב יקינטון, כפר יונה - הנחיית המשך ישר

PostPosted: Wed Jul 10, 2019 4:43 am
by hen20001
מכיוון ששפת המדרכה על יקינטון מסומנת באדום/לבן (נראה גם בתאורה בלילה), ברור שכביש החניה הוא רחוב אחר.
כדי להיכנס לחניה (ברור שזו יציאה מהרחוב), מספיק להצמיד.
רוב אלה שנכנסים לחניה הם התושבים, והם לא צריכים הנחיה מיוחדת, אבל לאורחים הנחיית הצמד אמורה להיות ברורה.

בנוסף, השם על סגמנט החניה לא נחוץ מכיוון שאותו שם מופיע על המקום וכך יופיע למי שישתמש בסיוון.

Re: רחוב יקינטון, כפר יונה - הנחיית המשך ישר  Topic is solved

PostPosted: Wed Jul 10, 2019 5:50 pm
by reuvenirony
הסרתי את האילוץ ומחקתי את השם מסגמנט החניה.