کلیه راههایی که به صورت موقت بسته شده اند در اینجا مطرح شود

Post Reply

شیراز مسدودی بریدگی بلوار غدیر جنوبی شهرک گلستان

Post by sasanrst
با سلام
لطفا مسدودی دو طرفه بریدگی به مدت 6 ماه
بلوک سیمانی(ف)
https://www.waze.com/editor?env=row&lon ... =359109945

تاریخ پایان:
2022/1/28
sasanrst
Posts: 104
Has thanked: 61 times
Been thanked: 43 times

Post by MohamadEB
sasanrst wrote: Wed Jul 28, 2021 7:09 am با سلام
لطفا مسدودی دو طرفه بریدگی به مدت 6 ماه
بلوک سیمانی(ف)
https://www.waze.com/editor?env=row&lon ... =359109945

تاریخ پایان:
2022/1/28

 
مسدود شد
منبع خبر هم ذکر کنید مثال: بازدید حضوری یا گزارش کاربر
 
MohamadEB
Country Manager
Country Manager
Posts: 286
Has thanked: 117 times
Been thanked: 85 times

Post by sasanrst
با سلام لطفا رفع مسدودی شود
بازدید حضوری
 
sasanrst
Posts: 104
Has thanked: 61 times
Been thanked: 43 times

Post by Shrm75
sasanrst wrote: Wed Aug 04, 2021 2:17 pm با سلام لطفا رفع مسدودی شود
بازدید حضوری
 

 
انجام شد
Shrm75
Map Editor - Level 6
Map Editor - Level 6
Posts: 1235
Has thanked: 441 times
Been thanked: 475 times

LC/CM-IRAN