Page 1 of 1

یزد - بلوار شهیدان اشرف

PostPosted: Thu May 23, 2019 4:52 pm
by MohamadEB
دو دوربرگردان با بلوک بسته شده
شش ماهه مسدودی اعمال شود
https://www.waze.com/fa-IR/editor?env=r ... ,347183510
منبع گزارش کاربر
https://www.waze.com/fa-IR/editor?env=r ... t=13208440
شروع 23/5/2019
پایان 23/11/2019

Re: یزد - بلوار شهیدان اشرف

PostPosted: Thu May 23, 2019 5:09 pm
by Shrm75
MohamadEB wrote:دو دوربرگردان با بلوک بسته شده
شش ماهه مسدودی اعمال شود
https://www.waze.com/fa-IR/editor?env=r ... ,347183510
منبع گزارش کاربر
https://www.waze.com/fa-IR/editor?env=r ... t=13208440
شروع 23/5/2019
پایان 23/11/2019

مسدود شد