Page 1 of 1

מסעדת קדירת המכשפה והחלבן שינתה מיקוםמסעדת קדירת המכשפה והחל

PostPosted: Sun Dec 09, 2018 9:03 am
by hamaheshefa
מסעדת קדירת המכשפה והחלבן שינתה מיקום ועברה מישוב נמרוד למתחם גן הצפון ליד קיבוץ הגושרים לפני 4 חודשים, אחרי שיחות רבות עם נציגים של חברה שלכם הופתח לנו שתבטלו מקים הקודם שלנו לגמרי, ועד היום זה לא בוצע,עסק שלנו סובל קשות מפיצול הזה . אני מבקש לצאור אתי קשר בטלפון 054-2244266 כידאי להסדיר את העניין. תודה ודים שייביץ בעלים של בקדירת המכשפה והחלבן

Re: מסעדת קדירת המכשפה והחלבן שינתה מיקוםמסעדת קדירת המכשפה

PostPosted: Sun Dec 23, 2018 2:04 am
by ehepner1977
שלום, כפי שאולי שמת לב, קטע זה של הפורום נבדק רק באופן ספורדי. הייתי מציע לפרסם מחדש בישראל שבו עורכי מקומי יכול להיות סיוע.