פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

Forum rules
ברוכים הבאים.
פורום זה מיועד לדיונים בנושאים הקשורים לערכים המופיעים ב- ווייזופדיה. כאן תוכלו להעלות הצעות לשיפור תוכן הערכים השונים או להציע ערך חדש.
שימו לב, הפורומים מנוהלים ע"י מתנדבים מקהילת משתמשי Waze בארץ.
אנא שמרו על חוקי הפורום.

פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

Postby hen20001 » Sat Jul 15, 2017 9:57 am

סגמנט גישה (פסקה רביעית)
דיון
כביש ללא מספר יקבל את השם המקובל אם יש כזה, או שם תיאורי תמציתי, למשל "כביש המחצבה". לרוב במקרים אלה מדובר בכביש גישה לישוב או אתר כזה או אחר.
Last edited by hen20001 on Sat Oct 28, 2017 8:00 pm, edited 2 times in total.
hen20001
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 16473
Joined: Wed Aug 22, 2012 9:49 pm
Location: Northern Israel
Has thanked: 1963 times
Been thanked: 4778 times

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

Postby hen20001 » Sat Jul 15, 2017 11:30 am

מגבלת מהירות בכיכר
דיון
כאשר כיכר נמצאת בשטח דרכים עירוניות וכל המקטעים הנכנסים ויוצאים מהכיכר הם בעלי מגבלת מהירות של 50 קמ"ש, ואין תמרור הגבלת מהירות אחרת בכיכר, תוכנס אותה מגבלת מהירות גם על מקטעי הכיכר. בכל מקרה אחר, לא תוכנס מגבלת מהירות במקטעים של הכיכר.
Last edited by hen20001 on Sat Oct 28, 2017 8:20 pm, edited 1 time in total.
hen20001
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 16473
Joined: Wed Aug 22, 2012 9:49 pm
Location: Northern Israel
Has thanked: 1963 times
Been thanked: 4778 times

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

Postby hen20001 » Sat Jul 22, 2017 5:10 pm

מיפוי נתיבים בצמתים
דיון
באופן כללי, צמתי "+" או צמתי "T" שאינם כוללים נתיבי פניה, עדיפים מבחינת פשטות המפה והוראות הניווט ויש לשאוף לשמור על פשטות זו. עם זאת, רצוי להוסיף נתיב פניה לצומת אם הדבר משפר באופן משמעותי את איכות הוראות הניווט או את מהימנות המפה.
(ראה בוויזופדיה את התנאים בהם מותר להוסיף נתיב פניה, ואין להוסיף נתיב כזה כשלא מתמלא אחד התנאים הרשומים שם).
Last edited by hen20001 on Sat Oct 28, 2017 8:22 pm, edited 1 time in total.
hen20001
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 16473
Joined: Wed Aug 22, 2012 9:49 pm
Location: Northern Israel
Has thanked: 1963 times
Been thanked: 4778 times

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

Postby hen20001 » Tue Jul 25, 2017 4:15 am

מתי לפצל/לאחד דרך דו כיוונית/שתי דרכים חד כיווניות ומתי לא
דיון
  • אם הניווט בדרך המדוברת עובד בצורה חלקה ללא דיווחים חריגים על תקלות או בקשות עדכון עדיף להשאיר את המצב כמו שהוא, אין מה לתקן כביש תקין.
  • אם לאיזור שבו נמצאת הדרך המדוברת יש מנהל או מנהלי איזור רצוי להיוועץ בהם לפני תחילת העבודה, במידה ואין מנהל איזור ולאחר סקירה של הקוים המנחים הרשמיים לתחילת עבודת מפה מסוג זה המפורטים בהמשך אפשר לצרף Permalink של הדרך המדוברת בפורום Waze ישראל ולקבל משוב נוסף מממפים ומנהלי איזור מנוסים.
(לפני כל פיצול יש לפתוח דיון בפורום).
Last edited by hen20001 on Sat Oct 28, 2017 8:23 pm, edited 1 time in total.
hen20001
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 16473
Joined: Wed Aug 22, 2012 9:49 pm
Location: Northern Israel
Has thanked: 1963 times
Been thanked: 4778 times

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

Postby hen20001 » Mon Aug 07, 2017 6:18 am

ציון כיוון במחבר (נק' 8)
דיון
כאשר השילוט כולל את ציון הכיוון, אזי נציין אותו גם בשם המחבר. שילוט שכזה מקובל במספר כבישים ספציפיים (למשל כביש 6 ונתיבי איילון) ומופיע לעיתים רחוקות גם בשילוט בכבישים נוספים. במקרים בהם השילוט לא כולל את הכיוון, לא נציין את הכיוון בשם המחבר אפילו אם הכיוון כן מופיע כחלק משם הכביש אליו נכנס המחבר.
Last edited by hen20001 on Sat Oct 28, 2017 8:25 pm, edited 1 time in total.
hen20001
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 16473
Joined: Wed Aug 22, 2012 9:49 pm
Location: Northern Israel
Has thanked: 1963 times
Been thanked: 4778 times

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

Postby hen20001 » Thu Aug 31, 2017 12:06 pm

כבישים בין עירוניים (נק' 3)
דיון
בכביש מהיר, או בכביש בין עירוני ראשי מפוצל, נסמן את שני כיווני התנועה בשמות נפרדים, כך למשל: "70 צפון", "70 דרום". למרות שברוב הכבישים ציון הכיוון אינו מופיע בשילוט, עדיין הדבר מאפשר הנחיות ברורות יותר ודיווח פקקים ברור, מופרד ונכון יותר. בכבישים מפוצלים מסוגים אחרים לא נסמן כיוון.
Last edited by hen20001 on Sat Oct 28, 2017 8:26 pm, edited 1 time in total.
hen20001
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 16473
Joined: Wed Aug 22, 2012 9:49 pm
Location: Northern Israel
Has thanked: 1963 times
Been thanked: 4778 times

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

Postby hen20001 » Fri Sep 08, 2017 4:34 pm

מתי לפצל דרך דו כיוונית
דיון
ניתן לפצל דרך דו כיוונית לשתי דרכים חד כיווניות במצבים הבאים:
בכביש בין עירוני: כל כביש שהינו בעל 2 נתיבים או יותר לכל כיוון, עם הפרדה בנויה בין המסלולים (מעקה בנוי, שטח הפרדה או אי תנועה).
בכביש עירוני: אם לפחות אחד משני המקרים הבאים מתקיים, ובלבד שהתנאי מתקיים לאורך שעולה על 200 מטר:
מקרה ראשון : אם ישנם יעדי ניווט לאורך קטע הרחוב המיועד לפיצול, וגם אסור או קשה לחצות אותו ברגל.
להלן מספר דוגמאות שבהן קיים קושי לחצות רחוב:
יש גדר
יש צמחיה באזור ההפרדה (שיחים צפופים או פרחים או דשא שאסור לעלות עליו)
כביש שנראה מסוכן במיוחד לחצותו ברגל
יש ברחוב נתיבים נפרדים לתחבורה ציבורית (בצדדים או באמצע)
מקרה שני : כביש דו מסלולי דו נתיבי שהמהירות המותרת בו בשני המסלולים היא לפחות 70 קמ"ש (זהו כביש עם מאפיינים דומים לכביש בין עירוני).
בקשה לפיצול שלא עומדת בתנאים הנ"ל מצריכה אישור חריגה של מובילי הקהילה.
Last edited by hen20001 on Sat Oct 28, 2017 8:27 pm, edited 1 time in total.
hen20001
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 16473
Joined: Wed Aug 22, 2012 9:49 pm
Location: Northern Israel
Has thanked: 1963 times
Been thanked: 4778 times

Re: פסוקו - ציטוטי Wiki

Postby hen20001 » Thu Sep 21, 2017 3:56 pm

פרסה בצומת
דיון
הכללים להכנסת היתר פרסה במפה אינם זהים להיתר ביצוע פרסה על פי תקנות התעבורה.
hen20001
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 16473
Joined: Wed Aug 22, 2012 9:49 pm
Location: Northern Israel
Has thanked: 1963 times
Been thanked: 4778 times

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

Postby hen20001 » Sat Oct 28, 2017 8:49 pm

שמות למחברים (פסקה שלישית)
דיון
אם ישנם מספר שלטים שונים לאותו המחבר, יש להתייחס לשילוט שמעל לנתיב (אם קיים כזה) או לשלט הגדול ביותר לפני היציאה או לשלט האחרון במידה של שוויון בגדלים. לעיתים ניתן להוסיף יעד חיוני גם אם הוא מופיע רק בשלט משני. כאשר שני השלטים מופיעים באותו מקום מעל המחבר יש להתייחס אליהם כאילו הם שלט אחד גדול המכיל את הכתוב בשניהם.
hen20001
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 16473
Joined: Wed Aug 22, 2012 9:49 pm
Location: Northern Israel
Has thanked: 1963 times
Been thanked: 4778 times

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

Postby hen20001 » Tue Oct 31, 2017 5:53 pm

הנחיית פרסה במקום "שמאלה-שמאלה" (סעיף 3, נקודה שניה)
דיון
בסגמנט המחבר בין שני הכיוונים של הכביש המפוצל אין צומת נוסף, ואורכו קטן מ- 30 מטר
hen20001
Waze Local Champs
Waze Local Champs
 
Posts: 16473
Joined: Wed Aug 22, 2012 9:49 pm
Location: Northern Israel
Has thanked: 1963 times
Been thanked: 4778 times

Next

Return to וויזופדיה (Wazeopedia)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users