Page 2 of 2

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

PostPosted: Thu Nov 16, 2017 6:10 pm
by hen20001test
הנחיות במחלף
דיון
כיצד להשתמש באפליקציית הניווט כאשר נוסעים על כביש מהיר או כביש בין-עירוני ראשי ומגיעים למחלף ובהתאמה כיצד לערוך את המפה במחלף

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

PostPosted: Fri Nov 24, 2017 9:30 pm
by hen20001test
הורשת שם עבור הוראה
דיון
  • אם הסגמנט הוא מסוג כביש מהיר או מחבר, אזי תמיד נלקח השם של הסגמנט הבא במסלול המתוכנן. אחרת (סוג אחר), לא תהיה הורשה של השם הבא אם מתקיים אחד התנאים:
    1. האורך הכולל של כל המקטעים הרצופים ללא שמות הוא מעל 400 מ'.
    2. יש יותר מאשר 3 מקטעים ללא שם ברציפות.

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

PostPosted: Fri Dec 01, 2017 11:49 am
by hen20001test

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

PostPosted: Mon Feb 12, 2018 5:53 pm
by hen20001test
מיפוי נתיבים בצמתים
דיון
אם ההפרדה בין הנתיב לשאר הנתיבים באותו כיוון נעשית על ידי קו הפרדה רצוף או אי תנועה שמתחיל במרחק של 50 מטר ומעלה ממרכז הצומת, במקרה זה יש חשיבות להקדים את הוראות הניווט לגבי הפנייה לנתיב ו/או את הוראת ההשתלבות ביציאה מהנתיב.
אם קיים נתיב פניה ארוך יותר מ- 50 מטר, ובנתיב הזה יש עומסי תנועה (פקקים) שכיחים (מידי יום בשעות מסויימות) כאשר בהמשך ישר בצומת אין עומסי תנועה מיוחדים באותו הזמן, או להיפך (שבנתיב הפניה אין עומס כאשר בהמשך ישר יש עומסים שכיחים). במקרה זה יש חשיבות להוספת נתיב הפניה למפה או הקדמת החיבור של נתיב פניה קיים אל מיקום תחילת נתיב הפניה בשטח, כדי ליצור הוראה מוקדמת שתאפשר להשתלב בתור של היוצאים לנתיב הפניה הנ"ל (או לצאת תוך עקיפת התור לממשיכים ישר במקרה ההפוך), בשעה שהשהיית ההוראה עד לצומת או ההפרדה בקו רציף תיצור מצב שיהיה קשה להשתלב לצורך הפניה. כמו כן, נתיב הפניה במצב כזה ייתן על מסך הקליינט תצוגה של העומס בנתיב הפניה ולא על ההמשך ישר או הפוך, שזה משקף טוב יותר את המצב בשטח.

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

PostPosted: Thu May 17, 2018 5:23 pm
by hen20001test
רחוב צר (Narrow Street)
דיון
כביש צר המאפשר מעבר מכוניות פרטיות אך עקב קושי או סיכון אינו מומלץ לניווט של מכוניות דרכו, אך לאופנועים אין בעיה מיוחדת. אין להשתמש בסוג זה ללא אישור מוקדם בפורום. אישור יינתן כאשר מתקבלות תלונות של נהגים על קבלת ניווט דרכו, ולא סביר שהרחוב יהווה קיצור דרך במקרה של עומס תנועה גדול בכביש ראשי סמוך. להלן דוגמאות:
- כביש דו סטרי שרוחבו אינו מאפשר למכוניות לעבור בו בשני הכיוונים בו זמנית ואינו רחוב ללא מוצא,
- כביש שירות חד סטרי צר המקביל לכביש ראשי.

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

PostPosted: Sat Jun 23, 2018 9:24 am
by hen20001test
כבישים בין עירוניים
דיון
• בכביש ללא שם או מספר רשמי הנכנס ליישוב יחיד או אתר בעל שם מוכר, תוכנס הנחיית פניה "ל- שם היישוב/אתר" באופן הבא:
• בכביש מפוצל או בכביש חד סטרי לכיוון היישוב/אתר, יוכנס מקטע של 2-4 מטר עם השם "ל- שם היישוב/אתר".
• בכביש לא מפוצל יתבצע פיצול ליד הצומת במקטע קטן עם המאפיינים הבאים (ראה איור בהמשך):
אורכו של הפיצול יהיה כ- 10 מטר
• הצד שנכנס ליישוב יהיה מסוג מַחְבָּר ויכיל את ההוראה "ל- שם היישוב/אתר", או בלי "ל-" כאשר נדרש מקטע עם שם היישוב לצורך מתן כתובות ביישוב ללא שמות רחובות.

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

PostPosted: Mon Jul 02, 2018 2:59 pm
by hen20001test
טיפול בעריכת המפה (סעיף 1.1 נק' ראשונה)
עורך טוב יידע תמיד לשאול בפורום לפני ביצוע שינוי ולבקש שיבדקו אותו בסיום. בשינויים "משמעותיים" כגון פיצול רחוב או טיפול במחלף או ביצוע עריכה "מאסיבית", זוהי חובה.

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

PostPosted: Mon Sep 17, 2018 12:13 pm
by hen20001test
מיפוי של מתקנים בטחוניים
דיון
• אפשר למפות כבישי גישה לבסיסים שונים.
• במידה ומופיע איזשהו שם בשלט ההכוונה לכביש מותר לציין אותו (צריפין, תל השומר וכו'), כאשר העריכה תהיה כמתואר בנקודה הרביעית כאן
• אין לסמן במפה כבישים אשר נמצאים בשימוש בלעדי של כוחות הביטחון שהם מחוץ לבסיסים (כגון צירי טישטוש וגדרות מערכת).
• אין להגדיר פוליגונים של בסיסי צבא אלא אם מקבלים אישור חריג ממובילי הקהילה. דרושה עירנות של מנהלי אזורים.
• אין להגדיר מקומות בתוך המתקן הבטחוני.
• מותר למפות כבישים פנימיים במתקנים בטחוניים בתנאים הבאים:
  1. כבישי הכניסה/יציאה אל/מ המתקן יוגדרו "כביש פרטי"
  2. לא נותנים להם שמות
  3. לא מוסיפים להם מספור בתים
  4. ניתן לראות את הכבישים הללו בתצלום אווירי או צילום לוויין הנמצא בשימוש פתוח לציבור
  5. עבור עורך שהוא עובד/משרת במתקן - יש לברר מראש שאין איסור של הקב"ט

Re: פסוקו - ציטוטי Wazeopedia

PostPosted: Mon Oct 01, 2018 8:02 pm
by hen20001test
כללים למתן שמות לדרכים לא סלולות
דיון
• ש להמנע ממתן שם לדרך עפר למעט במקרה שיש שם רשמי לדרך העפר (כגון במקרים הנזכרים בהמשך), או כשהתקבל אישור דרך הפורום.
• שבילים מסומנים יקראו לפי צבע הסימון ושם האזור או האתר הקרוב. למשל "אדום - הר כרכום" או "אדום - בקעת צין". רצוי להשתמש בשילוט בכניסה לשביל במידה והשם מתאים לתנועה בשני הכיוונים.
• לשביל ישראל אין צורך להוסיף את צבעי הסימון כל עוד הקטע איננו גם חלק משביל מסומן אחר. כמו בשבילים מסומנים אחרים, אפשר להוסיף לשביל ישראל שם שמציין את האזור. לדוגמא "אדום - שביל ישראל - נחל כסלון" או "שביל ישראל - לטרון"