Page 1 of 2

Re: מעבר הוויקי (Wiki) לוויזופדיה (Wazeopedia)

PostPosted: Sun Oct 22, 2017 1:18 pm
by cafri
תודה.

תוכל לערוך את ההודעה שלך, ולהוסיף שורה ריקה לפני פקודת הjavascript, על-מנת להקל על סימון לטובת העתקה והדבקה?

האם יש כוונה להגדיר הפנייה אוטומטית ברמת השרת / הדפים, מהוויקי לוויזופדיה?

Re: מעבר הוויקי (Wiki) לוויזופדיה (Wazeopedia)

PostPosted: Sun Oct 22, 2017 1:26 pm
by cafri
zeze13 wrote:הוספתי שורה מהנייד. מקווה שזה עוזר.

עזר - תודה.

Re: מעבר הוויקי (Wiki) לוויזופדיה (Wazeopedia)

PostPosted: Sun Oct 22, 2017 2:11 pm
by cafri
משום מה, אצלי, שימוש ב"בחר הכל" מהקוד, לא מעתיק את כל הקוד, אלא משמיט את ה

javascript:

בהתחלה.

מתקבל רק:

Code: Select all
(function(){var x=document.URL;var n=x.replace("www.waze.com/he/wiki/index.php?title=","wazeopedia.waze.com/wiki/Israel/");window.location=n;})();

Re: מעבר הוויקי (Wiki) לוויזופדיה (Wazeopedia)

PostPosted: Sun Oct 22, 2017 2:29 pm
by cafri
zeze13 wrote:בכל אופן אני מקווה שפעולת העתק/הדבק רגילה מעתיקה תקין.

לפני שהטקסט הוכנס לתגית קוד - זה העתיק באופן תקין.
כעת - כבר לא (גם לא כשמעתיקים ידנית עם CTRL+C או עם הכפתור הימיני בעכבר).

Re: מעבר הוויקי (Wiki) לוויזופדיה (Wazeopedia)

PostPosted: Sun Oct 22, 2017 11:55 am
by gad_m
יפה מאד!
הגיע הזמן...

צריך לייצר קיצורים חדשים לחלק מהקישורים כאן. אעדכן.

Re: מעבר הוויקי (Wiki) לוויזופדיה (Wazeopedia)

PostPosted: Sun Oct 22, 2017 1:51 pm
by gad_m
cafri wrote:תודה.

תוכל לערוך את ההודעה שלך, ולהוסיף שורה ריקה לפני פקודת הjavascript, על-מנת להקל על סימון לטובת העתקה והדבקה?

האם יש כוונה להגדיר הפנייה אוטומטית ברמת השרת / הדפים, מהוויקי לוויזופדיה?

Code: Select all
יש תג מיוחד

Re: מעבר הוויקי (Wiki) לוויזופדיה (Wazeopedia)

PostPosted: Sat Oct 28, 2017 8:19 pm
by hen20001
קיימת בעיה בתצוגת הפרקים.

למשל הפרק: מגבלת מהירות במקטעי כיכר.

בוויקי הישן - הכל בסדר:
https://www.waze.com/he/wiki/index.php? ... 7.9B.D7.A8

בוויזופדיה הכותרת מוסתרת:
https://wazeopedia.waze.com/wiki/Israel ... 7.9B.D7.A8

Re: מעבר הוויקי (Wiki) לוויזופדיה (Wazeopedia)

PostPosted: Sat Oct 28, 2017 9:30 pm
by hen20001
הכותרת: מגבלת מהירות במקטעי כיכר מוסתרת במחשב.
[ img ] [ img ]

השמאלי - וויקי
הימני - וויזופדיה

בנייד רואים את הכותרת
[ img ]

Re: מעבר הוויקי (Wiki) לוויזופדיה (Wazeopedia)

PostPosted: Sun Oct 22, 2017 12:13 pm
by jkl5
כל הכבוד .

מעבר הוויקי (Wiki) לוויזופדיה (Wazeopedia)

PostPosted: Sun Oct 22, 2017 11:21 am
by yaacobyy
שלום רב לכולם!
החל מהיום הוויקי (Wiki) שלנו עובר לוויזופדיה-ישראל.

הוויזופדיה מכילה וויקי גלובלי (Global wiki) שבו מרוכזים דפים שהם רלוונטיים לכל המדינות, ומכיל גם וויקי-ים לוקליים לכל מדינה בנפרד, ושם גם אנו ממוקמים החל מהיום.

המעבר עדיין לא הושלם במלואו, וקיימות עדיין 2 בעיות שייפתרו (hopefully) בזמן הקרוב:
1. חלק מהתמונות מסובבות,
2. הקישורים הקיימים בפורום מובילים אל הוויקי הישן (אולי גם בעוד מקומות),
3. חלק מהתמונות הוחלפו לתמונות אחרות (עקב שם זהה) [עריכה].

העריכה של דפים בוויזופדיה היא קלה יותר, אך אתם מתבקשים לפעול לפי כללי האתיקה.

החל מהיום ניתן לבצע שינויים אך ורק בדפים הנמצאים בוויזופדיה, ואין לגעת בדפים בוויקי הישן.

מומלץ לצפות בדפים בעברית כאשר השפה היא עברית (בחירה השפה היא בצד העליון של הדף).

מומלץ להכניס בדפדפן שלכם Bookmark אשר יפנה אתכם ישירות לוויזופדיה-ישראל. ניתן (אם כי פחות נוח) להגיע אליו גם מתוך העמוד הראשי של הוויזופדיה.

במידה ותתקלו בבעיה כלשהי עקב המעבר, אנא פרסמו הודעה כאן בשרשור.

תתחדשו!