Switch to full style

Forum rules

ברוכים הבאים לפורום וייז. אנא שמרו על חוקי הפורום. כמו-כן מומלץ לקרוא על פורומי הקהילה כדי להכיר את הפורום באופן כללי.
שימו לב, הפורומים מנוהלים ע"י קהילת משתמשי ווייז בארץ.
פורום זה מיועד לדיונים בנושאים הקשורים ל- וויזופדיה.
Post a reply

Re: איסור מתן שם כללי למקום

Tue Feb 13, 2018 8:43 am

אם החניה ציבורית - לא למחוק אותה.
אם החניה אישית - למחוק אותה.
אם החניה ציבורית עם שם רשמי - לא למחוק.
אם החניה ציבורית ללא שם רשמי - למחוק את כל השם.

Sent from my LG-D855 using Tapatalk

Re: איסור מתן שם כללי למקום

Tue Feb 13, 2018 11:18 am

נושא הדיון הוא איסור מתן שם כללי למקום.
ענייני חניה יידונו בנפרד.

Sent from my LG-D855 using Tapatalk

Re: איסור מתן שם כללי למקום

Tue Feb 13, 2018 11:40 am

לדעתי כל מה שלא עוזר להתמצאות ולא נראה במפה כי הוא קטן ואזורי - למחוק.
כל מה שעוזר להתמצאות ונראה במפה כי הוא גדול ואזורי - להשאיר עם שם רשמי בלבד (אם קיים) . רצוי קצר.
כל מה שעוזר להתמצאות ונראה במפה כי הוא גדול ואזורי ובלי שם רשמי - להשאיר על תילו.

Sent from my LG-D855 using Tapatalk

Re: איסור מתן שם כללי למקום

Tue Feb 13, 2018 1:44 pm

sorin100 wrote:האם יש למחוק/לא לאשר מקומות שלא מקיימים את הדרישות הנ"ל ?

תודה

hen20001 wrote:כן.
למחוק שם שאינו רשמי למקומות אזוריים ולא לאשר.
(לא למחוק מקומות - אלא את השם).(תיקון - תיקנתי גם במקור):

כן.
למחוק שם שאינו רשמי למקומות אזוריים ולא לאשר.
למחוק מקומות אזוריים שאינם עוזרים להתמצאות ואינם נראים במפה.
למחוק מקומות אזוריים שאינם עוזרים להתמצאות ונראים במפה.
לא למחוק מקומות אזוריים שעוזרים בהתמצאות ונראים במפה.
לא לתת למקומות אזוריים במפה שמות תואר.
לתת למקומות אזוריים במפה שמות רשמיים, אם קיימים.

Re: איסור מתן שם כללי למקום

Tue Feb 13, 2018 4:34 pm

בעורך המפה קיים מקום ייעודי לכתובת ומקום ייעודי לשם.
[ img ]
שם הוא שם המקום, וכתובת היא כתובת המקום. לכל דבר יש מקום משלו ותפקיד משלו.

Sent from my LG-D855 using Tapatalk

Re: איסור מתן שם כללי למקום

Tue Feb 13, 2018 4:32 am

לדעתי ביישוב קטן אפשר לסמן מקום נקודתי בשם כללי "בית כנסת", "מכולת", "מזכירות" אם זה מקום יחיד מהסוג הזה ביישוב.

Re: איסור מתן שם כללי למקום

Wed Feb 14, 2018 2:07 pm

אם אפשר ליצור תרשים זרימה בעברית מדוברת זה יועיל.
תודה

Re: איסור מתן שם כללי למקום

Wed Feb 14, 2018 2:19 pm

מה לגבי חניה קטנה מהגודל שניקבע? לא תסומן בכלל?
כיום, גם חניה קטנה מוצעת למשתמש.

Re: איסור מתן שם כללי למקום

Mon Feb 12, 2018 9:41 pm

האם יש למחוק/לא לאשר מקומות שלא מקיימים את הדרישות הנ"ל ?

תודה

Re: איסור מתן שם כללי למקום

Mon Feb 12, 2018 10:24 pm

כתוב לא להכניס למפה מקומות ללא שם שאינם מספיק גדולים - אז למחוק אותם ?
Post a reply