Page 1 of 2

Re: הגבלות חלקיות

PostPosted: Tue Apr 09, 2019 7:53 pm
by gad_m
תודה.
רק הערה עברית/מתמטית:
הגדרת הימים, השעות והתאריכים היא כאילו כתוב "וגם" ביניהם (זה חיתוך של ההגבלות).

לדעתי צריך לכתוב:
הגדרת הימים, השעות והתאריכים היא כאילו כתוב "וגם" ביניהם (זה איחוד של ההגבלות).

Re: הגבלות חלקיות

PostPosted: Tue Apr 09, 2019 8:42 pm
by gad_m
אותי זה מבלבל, כי במתמטיקה זה הפוך ממה שכתבת.
חיתוך
איחוד
או שכתבת נכון אבל לא ברור איך שההגבלות עובדות מהמשפט הנ"ל וצריך דוגמה להמחשה.

Re: הגבלות חלקיות

PostPosted: Wed Apr 10, 2019 8:21 am
by gad_m
אני חושב שהדוגמה מצויינת וצריך להוסיף אותה להסבר.

אני הבנתי את המשפט המקורי אחרת, ומכאן התבלבלתי (כיוון שאני יודע שהדוגמה להלן לא מובילה למסקנה הנכונה):
למשל אם מגדירים שתי הגבלות:
1. ימים א,ג, שעות 8-10, בתאריכים 1/7/19 עד 31/7/19
וגם
2. ימים א,ב, שעות 9-11, בתאריכים 1/7/19 עד 31/7/19
הגדרת הימים, השעות והתאריכים היא כאילו כתוב "וגם" ביניהם (זה חיתוך של ההגבלות).
תגרום לכך שההגבלה תהיה רק ביום א 9-10

הגבלות חלקיות

PostPosted: Tue Apr 09, 2019 6:23 pm
by yaacobyy
לידיעתכם, נוסף דף חדש בוויקי - הגבלות חלקיות (TBR) לשימושכם.

Re: הגבלות חלקיות

PostPosted: Tue Apr 09, 2019 8:07 pm
by yaacobyy
איחוד = OR
חיתוך = AND
והכוונה היא שזה AND, ולכן נכתב חיתוך.

Re: הגבלות חלקיות

PostPosted: Wed Apr 10, 2019 6:02 am
by yaacobyy
למשל אם מגדירים שההגבלה חלה ב:
A. ימים א,ג
B. שעות 8-10
C. בתאריכים 1/7/19 עד 31/7/19

אז מה שיקרה זה שההגבלה תחול רק כאשר מתמלאים שלושת התנאים.
במתמטיקה ניתן לסמן את הזמן בו תהיה הגבלה ע"י A AND B AND C או ע"י A B C

איחוד זה כאשר מספיק שמתקיים תנאי אחד, אז ההגבלה חלה. למשל בדוגמה לעיל איחוד אומר שבכל ימי א,ג בכל השעות והתאריכים (גם באפריל) ובכל יום בשעות 8-10 ובכל השעות והימים ביולי ההגבלה חלה, וזה כמובן לא מה שקורה.

Re: הגבלות חלקיות

PostPosted: Wed Apr 10, 2019 6:21 am
by yaacobyy
zeze13 wrote:נכון אבל מצד שני מספיק שאו ב א' או ב ב' כדי שההגבלה תתקיים. כלומר בימים זה or ועם שאר התנאים זה and.
(Day1 or Day2 or Day 3) and (Time) and (Date)

זה נראה לי ברור גם בלי שייכתב.
האם מישהו עלול להתבלבל ולחשוב לדוגמה שההגבלה לעיל חלה רק כאשר זה גם יום א' וגם יום ג'?

Re: הגבלות חלקיות

PostPosted: Wed Apr 10, 2019 11:08 am
by yaacobyy
שיפצתי קצת את הערה 1, והוספתי את הערה 2.

Re: הגבלות חלקיות

PostPosted: Mon Oct 07, 2019 1:51 pm
by yaacobyy
הוכנס עדכון הכולל הסבר נרחב יותר על אופן הכנסת ההגבלות והיחס בין הגבלות שונות (האם זה OR או AND ביניהם). עיקר השינוי בסעיף ההערות וכולל דוגמאות להמחשה.
לשימושכם.

Re: הגבלות חלקיות

PostPosted: Wed Apr 10, 2019 3:52 am
by zeze13
gad_m wrote:תודה.
רק הערה עברית/מתמטית:
הגדרת הימים, השעות והתאריכים היא כאילו כתוב "וגם" ביניהם (זה חיתוך של ההגבלות).

לדעתי צריך לכתוב:
הגדרת הימים, השעות והתאריכים היא כאילו כתוב "וגם" ביניהם (זה איחוד של ההגבלות).

+1