Page 1 of 1

Re: עדכון דף ההוראות - תנאים לכיכר נורמלית

PostPosted: Mon Feb 03, 2020 4:40 pm
by motimarkus
yaacobyy wrote:הוכנסו תנאים נוספים בהם כיכר תהיה נורמלית, וזאת על פי זוויות הפנייה (אזימות היציאה מהכיכר יחסית לאזימות הכניסה לכיכר).

מתנצל, לא הבנתי אף מילה

Re: עדכון דף ההוראות - תנאים לכיכר נורמלית

PostPosted: Mon Feb 03, 2020 6:11 pm
by motimarkus
1. האם זו הסיבה לכך שמתקבלות הנחיות נורמליות בכיכר הזאת?
2. איך מודדים את זוית הפניה?

עדכון דף ההוראות - תנאים לכיכר נורמלית

PostPosted: Mon Feb 03, 2020 12:00 pm
by yaacobyy
דף ההוראות בקטע שמגדיר את התנאים לסוג הכיכר (נורמלית, לא נורמלית וכו') עודכן (בסוף סעיף הגדרות).
הבדיקות לגילוי התנאים המדוייקים לכיכר נורמלית על פי זוויות פנייה בוצעו ע"י zeze13.

השינויים:
1. מעבר לתנאים לקבלת כיכר נורמלית על פי זוויות כיכר (מה שהיה ידוע עד עכשיו), הוכנסו תנאים נוספים בהם כיכר תהיה נורמלית, וזאת על פי זוויות הפנייה (אזימות היציאה מהכיכר יחסית לאזימות הכניסה לכיכר). שימו לב שנורמליות תמיד מיוחסת לכל כניסה בנפרד.
2. ניתן שם חדש "כיכר מעורבת" עבור כיכר שבה מנקודת כניסה מסויימת מקבלים לחלק מהיציאות הוראות נורמליות וחלק ספירת יציאות (בעבר נקרא "כיכר לא מוגדרת היטב").
3. בוצע שינוי סדר הצגת ההגדרות כדי לפשט.

לשימושכם.

Re: עדכון דף ההוראות - תנאים לכיכר נורמלית

PostPosted: Mon Feb 03, 2020 4:54 pm
by yaacobyy
motimarkus wrote:
yaacobyy wrote:הוכנסו תנאים נוספים בהם כיכר תהיה נורמלית, וזאת על פי זוויות הפנייה (אזימות היציאה מהכיכר יחסית לאזימות הכניסה לכיכר).

מתנצל, לא הבנתי אף מילה

עד עכשיו היו מוגדרים התנאים לכיכר נורמלית על פי זוויות הקשתות על המעגל המקיף את הכיכר, ותנאים אלה עדיין נכונים ומופיעים כפי שהיו קודם בחלק שמתאר "כיכר נורמלית על פי זוויות כיכר".
מה שהתברר זה שיש מצבים נוספים שבהם הכיכר תהיה נורמלית, ומצבים אלה מתוארים תחת הגדרת כיכר נורמלית על פי זוויות פנייה.
למשל כיכר כזו תהיה נורמלית:
יש כניסה מדרום כשהסגמנט שנכנס לכיכר הוא באזימות 0 (נוסעים צפונה), ויש עוד סגמנט אחד בלבד שיוצא מהכיכר גם כן באזימות 0 (צפונה), אבל הוא מחובר לכיכר בצד הכי מזרחי (הוא לא יוצא מזרחה אלא דווקא צפונה, אפילו רק ל- 5 מטר ראשונים ואז פונה מזרחה).
לפי מה שחשבנו עד היום, כיכר כזו הייתה צריכה להיות עם ספירת יציאות. אבל כיוון שהיא מקיימת את התנאים של נורמליות לפי זוויות פנייה, אז היא נורמלית, וההנחיה תהיה המשך ישר.

אם משהו אחר לא ברור, אשמח להבהיר את זה כי זה חשוב שכולם יבינו.

Re: עדכון דף ההוראות - תנאים לכיכר נורמלית

PostPosted: Mon Feb 03, 2020 5:45 pm
by yaacobyy
להלן דוגמאות לכיכרות נורמליות על פי זוויות פנייה (שתיהן לא היו נחשבות לנורמליות על פי הקריטריון שהיה בעבר):
https://www.waze.com/editor/?env=il&lon ... 28,1609230
הכיכר הזו לא מקיימת את תנאי הנורמליות כפי שהכרנו עד עכשיו (כי יש שם זווית של 120 מעלות לפי זוויות כיכר) אבל היא מקיימת את כל התנאים לנורמליות על פי זוויות פנייה, ולכן מי שמגיע מדרום יקבל הנחיה "המשך ישר" כשהוא צריך לצאת במקטע שהולך מזרחה (בגלל הקטע הקטן שהולך צפונה מייד ביציאה מהכיכר). זווית הפניה היא בתחום 0-30 מעלות.

https://www.waze.com/editor/?env=il&lon ... 16,1609217
כאן למרות הזווית של 134 מעלות (שלכאורה לא צריך שהכיכר תהיה נורמלית), הכיכר נורמלית על פי זוויות פניה (כי היציאה היא בתחום 75-105 מעלות, ולכן ההנחיה למי שמגיע מדרום תהיה "פנה ימינה".
עריכה: הדוגמאות לעיל נמחקו מהמפה. להלן הדוגמאות:

Re: עדכון דף ההוראות - תנאים לכיכר נורמלית

PostPosted: Mon Feb 03, 2020 7:40 pm
by yaacobyy
1. כן כי התנאים של כיכר נורמלית על פי זוויות פנייה מתקיימים.
2. ניתן למדוד את זווית הפנייה ע"י הכנסת סגמנט עזר (זמני ללא שמירה) ושימוש בתוסף JAI וגיאומטריה בסיסית.
לדוגמה להלן 2 מדידות עבור הזווית עבור מי שמגיע מצפון מזרח בכיכר הנ"ל ויוצא לצפון מערב:
[ img ]
בתמונה העליונה נוסף מקטע שמתחבר מהחלק האחרון של הסגמנט הנכנס לכיכר (אין אחר כך מפרק גיאומטריה) אל החלק הראשון של הסגמנט היוצא מהכיכר (אין לפניו מפרק גיאומטריה). הזוויות המוצגות הן 128, 138, ומכאן שהזוויות החדות הן בהתאמה 52, 42. לכן בכניסה מצפון מזרח פונים 52 מעלות לכיוון השעון וביציאה מהמקטע הנוסף פונים 42 מעלות לכיוון השעון, וסה"כ הפנייה מהכניסה ליציאה היא 94 מעלות.

בתמונה התחתונה נוסף מקטע שמחבר בין שני הצמתים על הכיכר, והזוויות בשני צידי המקטע הנוסף הן 62, 31 כלומר בכניסה מצפון מזרח פונים 62 מעלות לכיוון השעון וביציאה מהמקטע הנוסף פונים 31 מעלות לכיוון השעון, וסה"כ הפנייה מהכניסה ליציאה היא 93 מעלות (יש הפרש של מעלה בגלל עיגול מספרים ב JAI).