Switch to full style

Forum rules

ברוכים הבאים לפורום וייז. אנא שמרו על חוקי הפורום. כמו-כן מומלץ לקרוא על פורומי הקהילה כדי להכיר את הפורום באופן כללי.
שימו לב, הפורומים מנוהלים ע"י קהילת משתמשי ווייז בארץ.
פורום זה מיועד לדיונים בנושאים הקשורים למקורות מידע הנוגעים למוצרי ווייז.
Post a reply

האם מפות וויז עוברות צנזורה צבאית?

Sun Jul 14, 2019 12:06 pm

האם הצנזורה הצבאית עוברת, מפקחת ומאשרת את המפות של וויז לפני שהן מתפרסמות לקהל הרחב?
תודה

Re: האם מפות וויז עוברות צנזורה צבאית?

Sun Jul 14, 2019 1:47 pm

לא. עורכי מפה (משתמשים כמוך) מתנדבים, מפקחים ומאשרים.
מיפוי של מתקנים ביטחוניים
חל איסור מוחלט להגדיר מקומות ו/או לתת שמות לרחובות במחנות צה"ל ובמתקנים ביטחוניים. מקומות ו/או שמות רחובות שהוספו, ימחקו.

Re: האם מפות וויז עוברות צנזורה צבאית?

Mon Jul 15, 2019 7:30 am

כמו כן, משתמשי ווייז מקבלים בתוצאות החיפוש שמות מקומות המגיעים ממפות גוגל. על מפות גוגל אין לנו שליטה ואם מופיע שם מקום שלא ראוי שיהיה פומבי, צריך לבקש במפות גוגל להסירו.

Re: האם מפות וויז עוברות צנזורה צבאית?

Tue Jul 16, 2019 4:06 am

נראה לי שמישהו מחפש פרובוקציה. תשובות מדוייקות וטובות...

Re: האם מפות וויז עוברות צנזורה צבאית?

Thu Jul 18, 2019 11:28 am

תודה רבה על כל התשובות
Post a reply