Switch to full style
Topic locked

Nový systém uzavírek pro ČR

Sun Oct 05, 2014 11:24 am

Od nynějška se nebudou zadávat restrikce na uzavírky, ale využívat formulář pro hlášení uzavírek.

FORMULÁŘ

Uzavírky - Česká republika

Formulář je určen k uzavírání silnic z důvodu stavebních prací, mimořádných událostí apod. Významné události by měly být nadále zpracovávány prostřednictvím formuláře významných událostí.
UPOZORNĚNÍ: formulář je určen pouze pro *úplné* uzavírky nebo dočasné zjednosměrnění segmentu. Uzavření jednoho jízdního pruhu, střídavé uzavírky nebo kyvadlová doprava NESMÍ být hlášeny prostřednictvím tohoto formuláře.

Požadavky:
• Uzavírky delší než 6 měsíců rozdělte do více událostí kratších než 6 měsíců.
• Uzavírky jsou vázány na ID segmentu v editoru. Segmenty proto budou po dobu uzavírky zamčeny na úroveň L4. Segmenty neupravujte před nahlášením uzavírky.
• Pro pravidelné každodenní / noční uzavírky, přidejte samostatnou položku na každý den.

DŮLEŽITÉ: Nainstalujte si
- WME Road Closures: https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=111603
- WME LiveMap Alerts Overlay: https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=819&t=109508
pro zobrazení aktivních uzavírek.
Plánovaná nebo ukončená uzavírka vidět nebude.

Scripty upozorní editory, aby na dotčených segmentech neprováděli po dobu uzavírky změny - některé změny (např. rozdělení segmentu) zruší uzavírku.

Další si můžete přečíst na WIKI: https://wiki.waze.com/wiki/Czech/Uzav%C3%ADrky

Dotazy můžete pokládat na FÓRU: https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=111612
Topic locked